Jätevesiä johdettu jokeen ilman käsittelyä yli 10 vuotta – kahta elintarvikealan yritystä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Keski-Pohjanmaalla

Jätevedet ovat aiheuttaneet happikatoa, rehevöitymistä sekä happi- ja hygieniahaittoja.

ympäristörikokset
Jätevesi
Arkistokuva.Emma Pietarila / Yle

Poliisi epäilee Keski-Pohjanmaalla kahta elintarvikealan yritystä ja niiden vastuuhenkilöitä törkeästä ympäristön turmelemisesta, joka on kestänyt yli kymmenen vuotta.

Kyseessä on kaksi yhtiötä, jotka toimivat kahden kunnan alueella Kokkolan ulkopuolella. Niillä on osittain yhteisiä vastuuhenkilöitä.

Yritysten edustajat ovat kiistäneet tahallisuuden. Yhtiöiden toiminta jatkuu yhä, ja korjaaviin toimiin on poliisin tietojen mukaan ryhdytty.

Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että yritykset ovat johtaneet tuotantoon liittyviä jätevesiä ja yhdyskuntavesiä ojaan ja siitä edelleen luontoon ja jokeen ilman asianmukaista käsittelyä vuosien 2006–2018 ajan.

Vedestä on otettu näytteitä, jotka ovat paljastaneet happikatoa, rehevöitymistä, happihaittoja ja hygieniahaittoja.

Ympäristöviranomaisten mukaan myös pohjavesi on ollut osin vaarassa pilaantua, sillä osa toiminnasta on pohjavesialueella.

Tutkinta alkoi toisen yrityksen osalta kaksi ja puoli vuotta sitten, kun poliisin ympäristötutkinta sai asiasta vihjepuhelun.

Jopa miljoonasäästöt?

Lain mukaan jätevedet tulee käsitellä asianmukaisesti ja laitosmaiselle jätevesien käsittelylle pitää olla ympäristölupa. Esitutkinnan perusteella ympäristölupaa tuotantolaitosten jätevesien johtamiselle ei ole haettu eikä jätevesien käsittelyä ole asianmukaisesti järjestetty.

Teon vakavuutta lisää tutkinnanjohtaja Sakari Palomäen mukaan se, että käsittelemättömiä jätevesiä on johdettu luontoon runsaasti ja pitkään.

Yritysten arvioidaan saaneen huomattavaa hyötyä toiminnasta: ne ovat säästäneet vähintään satojatuhansia euroja, ehkä jopa miljoonia.

Esitutkintapöytäkirja on valmistunut ja se on lähetetty syyteharkintaan.