1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. poliisi

Katso täältä, kuinka kauan poliisilla kestää tulla paikalle kotikunnassasi – Näin hallitus aikoo parantaa tilannetta

Hallitus aikoo määritellä poliisille enimmäisvasteajan koko Suomeen. Jutun lopusta voit tarkastaa oman kotikuntasi tämänhetkisen tilanteen.

Kesällä virkavallan saapuminen kohteeseen kestää erityisesti maaseudulla pidempään kuin muina vuodenaikoina. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Uusi hallitus on luvannut lisätä viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tämän varmistamiseksi siinä on kirjaus poliisille määriteltävistä enimmäisvasteajoista koko Suomeen.

Enimmäisvasteajalla viitataan siihen, kuinka kauan virkavallalla kestää päästä tapahtumapaikalle.

Tällä hetkellä kiireellistä henkeä ja terveyttä uhkaavissa tehtävissä poliisi saapuu paikalle keskimäärin hieman yli 9 minuutissa. Ajoetäisyydet hälytyspaikoille ja niihin poliisilta kuluva aika kuitenkin vaihtelee eri puolilla Suomea. Harvaan asutuilla seuduilla poliisin apua saatetaan odottaa jopa tunnin verran.

Kokosimme jutun loppuun taulukon, josta voit selvittää oman kuntasi tilanteen.

Hallitusneuvotteluissa ei ole vielä sovittu, mikä tulisi lopulta olemaan koko Suomessa poliisille tavoiteltava enimmäisvasteaika. Asia valmistellaan sisäministeriössä.

Ajatus hyvä, toteuttaminen vaikeampaa

Suomen Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne pitää hallituksen pyrkimystä enimmäisvasteajan määrittelystä periaatteessa hyvänä. Sen toteuttaminen käytännössä ei ole hänen mukaansa tällä hetkellä kuitenkaan mahdollista työvoiman puutteen vuoksi.

Rinteen mukaan jo nykytilanteesta selviämiseen tarvittaisiin yli 600 poliisia lisää, kun hallitusohjelmassa luvataan 300.

– Partioita täytyy ohjata harvaan asutuille seuduille enemmän, jotta koko maalle yhteisesti määritelty enimmäisvasteaika saavutettaisiin. Tällöin joudumme ottamaan työvoimaa pois kasvukeskuksista, missä kysyntä on suurta.

Rinne pitää saman enimmäisvastineajan soveltamista koko maahan kunnianhimoisena. Syynä tähän ovat alueiden erilaisuus ja vaihtelevat etäisyydet.

– Olemme sisäisen turvallisuuden lilliputtimaa. Meillä on väkilukuun suhteutettuna vähiten poliiseja verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Kesällä poliisin saapuminen kestää pidempään

Poliisin toimintavalmiuteen kuluvaa aikaa tarkastellaan Suomessa keskimääräisin luvuin joko kunnittain, poliisilaitosaluettain tai koko valtakunnan tasolla.

Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimon mukaan poliisin miljoona vuosittaista hälytystehtävää jaetaan erilaisiin tehtäväluokkiin. Kiirellisempiä jonkun terveyttä tai henkeä uhkaavia tehtäviä on noin 100 000 vuodessa.

Kuva: Seppo Suvela / Yle

Kesällä virkavallan saapuminen kohteeseen kestää erityisesti maaseudulla pidempään kuin muina vuodenaikoina. Ihmiset matkaavat kaupungeista alueille, joissa partioita liikkuu vähemmän. Myös virkavallalla on omat loma-aikansa, jolloin poliiseja on liikkeellä vähemmän.

Poliisijohtaja Heikinheimo pitää hallituksen esittämän enimmäisvasteajan määrittelyä myönteisenä asiana, mutta muistuttaa myös, että hallitusohjelmassa poliisin kontolla ovat hälytystehtävien lisäksi panostusten lisääminen esimerkiksi seksuaali- ja talousrikoksien tutkintaan ja terrorismin torjuntaan.

– Enimmäisvasteajan määrittely ei vielä yksissään riitä. Nousee kysymys siitä, mistä saadaan poliisille tarvittavat resurssit hoitaa tehtävänsä asetetun ajan puitteissa, Heikinheimo sanoo.

Alla olevasta hakemistosta voit selvittää, kuinka kauan poliisilla kestää keskimääräisesti tulla paikalle omassa kotikunnassasi. Listauksessa käsitellään kiireellisempiä henkeen ja terveyteen kohdistuvia tehtäviä.

Tilasto on kerätty vuoden 2019 tammikuusta toukokuuhun välisellä jaksolla. Toimintavalmiusaika on merkitty taulukossa minuuttein. Voit tehdä hakuja myös maakunnittain.

Pienillä paikkakunnilla keskiarvon muotoutumiseen vaikuttaa se, että tehtäviä on voinut olla hyvin vähän. Vaihtelut eri mittausjaksoilla voivat olla siis hyvin suuria.

Taulukkoa ladataan