Janssonin pelloista tulee Kokkolassa uudenlaisen rakentamisen lippulaiva – kyselyjä alueesta sataa, vaikka hanke on alkutekijöissään

Ensimmäinen rakennus pelloille voi nousta jo parissa vuodessa, mutta muuten aluetta suunnitellaan rauhassa.

Kokkola
Janssonin pellot Kokkolan Hakalahdessa.
Sari Vähäsarja / Yle

Kokkolan kaupunki jatkaa Hakalahdessa sijaitsevien Janssonin peltojen suunnittelua omin voimin. Arkkitehtitoimistoilta on tilattu ja saatu kaksi suunnitelmaa, joista poimitaan parhaat ajatukset työn pohjaksi.

Alueelle voi nousta tulevaisuudessa jopa 500 asuntoa. Luvassa on ekologista, tiivistä rakentamista: todennäköisesti enintään 4–6-kerroksisia taloja, mutta paljon myös kaksikerroksisia. Korkeimmat talot nousevat Antti Chydeniuksen kadun varteen ja rakennukset madaltuvat alueen sisäosaa kohti mentäessä.

Alue herättää kovasti kiinnostusta sekä rakentajien että yksittäisten ihmisten keskuudessa.

– Kyllä kokkolalaiset mieltävät sen huippupaikaksi, sanoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen.

Omakotitontteja alueelle ei kuitenkaan ole tulossa, vaan ne on karsittu suunnitelmasta jo vuosia sitten. Lähimmäs sitä voi päästä ryhmärakentamisen kautta eli toteuttamalla porukalla tiiviitä pientaloja, Laitinen visioi.

Alueen on tarkoitus valmistuttuaan erota selvästi kaikista muista Kokkolan osista sekä visuaalisesti että ideologialtaan.

– Kyllä meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen. Ympäristöarvoja ja ekologisuutta painotetaan eri lailla kuin aiemmin, sanoo Laitinen.

Myös vehreyttä aiotaan säästää: 17 hehtaarin alueesta rakennetaan lähinnä nykyään peltona oleva alue. Puustosta iso osa säilyy, eikä näkymä esimerkiksi Pohjoisväylälle päin juuri muutu nykyisestä, sanoo Laitinen.

Alueella sijaitsee myös esimerkiksi runsaslajinen lehto.

Janssonin pellot Kokkolan Hakalahdessa.
Sari Vähäsarja / Yle

Hitaasti kiiruhtaen

Saaduissa suunnitelmissa autovaltaisuus näkyy vielä liikaa ja sisäpihojen luonne on jäänyt vajaaksi. Seuraavaa versiota suunnitelmasta tähdätään syksyksi.

Hankkeen kanssa ei kuitenkaan kiirehditä. Esimerkiksi päätöstä kaavoituksen käynnistämisestä ei ole vielä tehty. Asemakaavan laatimiseen menee vielä vuosia.

Osaa tontista aletaan silti jo kaavoittaa. Useasta yrityksestä koostuva yhtiö aikoo tehdä Hakalahden koulun itäpuolelle Cleantech-rakennuksen, jossa kokeillaan uudenlaista, energiatehokasta asumista. Se voisi olla harjakorkeudessa jo parin vuoden päästä.

Seuraava kortteli voisi alkaa rakentua kolmen, neljän vuoden kuluttua. Koko alueen rakentaminen voi kestää yli 15 vuotta.

Kaupunki hankki valtaosan alueesta omistukseensa noin kymmenen vuotta sitten.