Näitkö äärimmäisen uhanalaisen pyöriäisen? Itämeren ainoasta valaslajista kerätään jälleen havaintoja

Vielä 1900-luvun alussa pyöriäisiä esiintyi Kemiä ja Suomenlahden itäosia myöten.

Pyöriäiset
Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji, ja sen kannan kooksi arvioidaan noin 500 yksilöä.
Näköhavaintoja pyöriäisistä on kerätty vuodesta 2001 lähtien. Kampanjan aikana on saatu yhteensä noin 70 varmistettua pyöriäishavaintoa noin 120 yksilöstä.Kai Mattsson / Ympäristöministeriö

Äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kerätään taas havaintotietoja. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji, ja sen kannan kooksi arvioidaan vain noin 500 yksilöä.

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät tietoa pyöriäisen esiintyvyydestä yleisöhavaintokampanjan lisäksi akustisella seurannalla.

Pyöriäisen tunnistaa parhaiten selän keskellä olevasta matalasta ja kolmiomaisesta evästä. Muodoltaan pyöriäinen on lyhyt ja pyöreähkö, sen pää on pieni ja siltä puuttuu monille delfiinilajeille ominainen kuono. Pyöriäinen on kooltaan pieni, noin 145–160 senttimetriä pitkä ja 50–60 kiloa painava.

Pyöriäiset eivät kovin usein lähesty ihmisiä ja aluksia. Ne liikkuvat yleensä yksittäin tai muutaman yksilön ryhmissä.

Useimmiten pyöriäinen sekoitetaan rannikkoalueiden yleisempiin hylkeisiin eli harmaahylkeeseen ja itämerennorppaan.

Useat tekijät vähensivät pyöriäiskantaa

Tänä päivänä pyöriäisiä esiintyy pääasiassa Tanskan salmissa ja Kattegatin alueella Tanskan ja Ruotsin välissä.

– Aiemmin pyöriäisen luultiin olevan Suomessa vain satunnainen vierailija. Akustinen seuranta, jota on tehty vuodesta 2011, osoittaa, että pyöriäisen säännöllinen levinneisyysalue ulottuu myös Suomen ja Ahvenanmaan merialueelle, kertoo seurannasta vastaava erityisasiantuntija Olli Loisa ympäristöministeriön tiedotteessa.

Laji ei kuitenkaan enää lisäänny Suomen alueella.

Vielä 1900-luvun alussa pyöriäisiä esiintyi koko Itämeren alueella runsaammin, ja lajin kanta oli noin 10 000 yksilöä. Tuolloin havaintoja tehtiin Suomessa koko merialueella Kemiä ja Suomenlahden itäosia myöten.

Useat tekijät, kuten ympäristömyrkyt ja kalastuksen sivusaaliiksi jääminen, vähensivät pyöriäiskantaa radikaalisti vuosisadan puolivälissä, eikä se ole elpynyt tämän jälkeen.

Nykyisiä uhkia pyöriäiselle ovat kalastusverkkoihin takertuminen, ympäristömyrkyt sekä liikenteen ja melun lisääntyminen merellä.

70 varmistettua näköhavaintoa

Pyöriäisiä esiintyy melko satunnaisesti lähempänä rannikkoa, ja nämä havainnot ovat pääosin näköhavaintoja. Näköhavainnot ovat tärkeää lisätietoa pyöriäisen esiintymisen arvioinnissa, ympäristöministeriöstä kerrotaan.

Näköhavaintoja pyöriäisistä on kerätty vuodesta 2001 lähtien. Kampanjan aikana on saatu yhteensä noin 70 varmistettua pyöriäishavaintoa noin 120 yksilöstä.

Viime vuoden aikana vastaanotettiin yhteensä 16 havaintoilmoitusta, joiden joukossa oli myös joulukuussa Nauvossa kalaverkkoon jäänyt, mutta onnistuneesti vapautettu nuori yksilö.

Havainnoista voi raportoida ympäristöhallinnon nettisivujen (siirryt toiseen palveluun) kautta.