Jyväskylän yliopistoon Suomen ensimmäinen kiertotalouden professori

Tehtävään on valittu filosofian tohtori, yliopistonlehtori Ari Väisänen.

Jyväskylä
Ari Väisänen.
Ari Väisäsen mukaan kemialla on keskeinen rooli globaalien ympäristöongelmien ratkaisussa. Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on perustanut Suomen ensimmäisen kemian kiertotalouden professuurin. Tehtävä oli julkisesti haettavana.

Tehtävään valittu filosofian tohtori, yliopistonlehtori Ari Väisänen sanoo työskentelevänsä professorina ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista vastaan.

Väisäsen mukaan kemialla on keskeinen rooli maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Jyväskylän yliopiston kemian laitos on jo kehittänyt uusia menetelmiä esimerkiksi metallien talteenottoon, ja Väisänen haluaa lisää tämänkaltaisia innovaatioita.

– Tällä hetkellä hukkaamme arvokkaita raaka-aineita jätteiden puutteellisen, jossain määrin jopa alkeellisen käsittelyn vuoksi. Arvioiden mukaan kierrätettyjen raaka-aineiden tuotannon etu on myös se, että hiilidioksidipäästöt ovat vain 10 prosenttia neitseellisistä luonnonvaroista tuotettuihin raaka-aineisiin verrattuna, sanoo Ari Väisänen.

Väisänen on koulutukseltaan filosofian tohtori epäorgaanisen ja analyyttisen kemian aloilta. Hän on työskennellyt assistenttina, yliassistenttina ja yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella vuodesta 1996.

Väisänen on myös työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuksen seurantaryhmän jäsen.