Hyppää sisältöön

EU:n tuomioistuimen mukaan Puolan kiistelty tuomarilaki on unionin lain vastainen – loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta

Päätöksessä korostetaan, että EU-maita sitovat samat arvot.

Puolan korkeimman oikeuden rakennus Varsovassa. Rakennuksen edustalla on Varsovan kansannousun muistomerkki. Kuva: Esko Varho / Yle

Puola sääti huhtikuussa 2018 kiistellyn lain, jossa maan korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikää laskettiin 70 vuodesta 65 vuoteen. Laki olisi pakottanut kolmanneksen oikeuden tuomareista eläkkeelle kesken virkakauden.

Puolan hallitus oli jo aiemmin ottanut uusien tuomareiden nimittämisen tiukkaan poliittiseen kontrolliin, ja uusi laki olisi mahdollistanut hallitukselle myötämielisten tuomareiden nimittämisen korkeimpaan oikeuteen.

EU:n tuomioistuin antoi asiassa tänään tuomion, joka mukaan tämä laki on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

EU:n komission nosti asiassa lokakuussa 2018 EU-tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan.

Jäsenmaita sitovat samat arvot

EU:n tuomioistuin asettui tänään maanantaina odotetusti komission kannalle.

Tuomioistuin toteaa päätöksessään, että unionin oikeus perustuu siihen perustavanlaatuiseen lähtökohtaan, jonka mukaan kukin jäsenvaltio jakaa kaikkien kanssa unionisopimuksen 2. artiklassa määritellyt yhteiset arvot.

Mielenosoittajia Puolan korkeimman oikeuden edustalla Varsovassa kesällä 2018. Kuva: Piotr Nowak / EPA

Unionisopimuksen 2. artiklassa todetaan:

”Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.”

EU:n arvoihin kuuluu siis oikeusvaltioperiaate, jossa tuomareiden ja oikeuslaitoksen riippumattomuus poliittisesta painostuksesta on keskeistä.

EU-oikeus toteaa päätöksessään, että jäsenvaltioiden välillä vallitsee keskinäinen luottamus siihen, että kyseiset arvot, joihin unioni perustuu tunnustetaan ja unionin oikeutta noudatetaan.

Oikeus linjaa päätöksessään, että vaikka lainkäytön järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niiden on noudatettava unionin oikeuden velvoitteita.

EU-tuomioistuin antoi väliaikaisen pikatuomion jo aiemmin

Kiista nosti Puolassa viime kesänä suuria mielenosoituksia hallitusta vastaan ja tuomareiden puolesta.

Laki sisälsi muun muassa erikoisen mahdollisuuden, että tuomari saisi jatkaa virassaan eläkeiän jälkeen Puolan presidentin luvalla. Päätös perustuisi täysin presidentin omaan harkintaan.

Puolan korkeimman oikeuden presidentti Malgozata Gersdorf. Kuva: Jakub Kaminski / EPA

Korkeimman oikeuden presidentti Malgorzata Gersdorf kutsui uudistusta ”puhdistukseksi” ja kieltäytyi jättämästä töitään, vaikka laki olisi pakottanut myös hänet eläkkeelle.

EU:n komissio pyysi viime syksynä EU-tuomioistuimelta kiireellistä väliaikaista päätöstä kiistaan. Tuomioistuin kielsikin joulukuussa kiistellyn lain täytäntöönpanon. Puola mukautui päätöksen ja eläkkeelle siirretyt tuomarit saivat palata töihin.

Tänään annettu lopullinen tuomio oli siis odotettu, mutta se ja sen perusteet ovat periaatteellisesti hyvin tärkeät koko unionin kannalta. Oikeuslaitoksen riippumattomuutta on kyseenalaistettu muuallakin, kuten Unkarissa, ja nyt EU-tuomioistuin linjaa, miten se aikoo tähän suhtautua.

Puolan oikeusvaltion tila on heikko

EU-tuomioistuimen nyt tekemä päätös ei kuitenkaan ratkaise vuosia jatkunutta kiistelyä Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuudesta.

Kyseessä on vain yksi osa kamppailussa Puolan oikeusvaltiosta.

Puolaa hallitseva Laki ja oikeus -puolue on nimestään huolimatta käytännössä heikentänyt maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Heti noustuaan valtaan vuonna 2015 se hyökkäsi Puolan perustuslakituomioistuimen kimppuun. Perustuslakituomioistuimen kokoonpanon muuttaminen hallitukselle myötämieliseksi mahdollisti muut oikeusvaltiota nakertaneet toimenpiteet.

Puolan Perustuslakituomioistuin on siis eri instituutio kuin maan korkein oikeus. Perustuslakituomioistuimen tehtävä on nimensä mukaisesti tulkita ja valvoa maan perustuslain toteutumista.

Pääministeri Mateusz Morawiecki ja Puolan tosiasiallinen johtaja, Laki ja oikeus -puolueen puheenjohtaja, Jarosław Kaczyński ovat arvostelleet avoimesti ja kovasanaisesti maan tuomareita ja syyttäjiä.

Puolan todellinen johtaja Jarosław Kaczyński on viralliselta statukseltaan rivikansanedustaja. Kuva: Tomasz Gzell / EPA

Periaatteessa vaikeasti erotettavia syyttäjiä ja tuomareita on saatu viralta muun muassa muuttamalla oikeusistuimia koskevia lakeja ja oikeusistuimien nimiä.

Toukokuussa Ylen haastattelussa Puolan perustuslakituomioistuimen entinen presidentti Andrzej Rzepliński kuvasi maan oikeusvaltion tilaa hyvin synkäksi:

– En ymmärrä, miten tilanne voisi pahempi. Kaikki on jo vallanpitäjien kontrollissa.

Puolan korkeinta oikeutta pidettiin maan oikeusvaltion riippumattomuuden viimeisenä linnakkeena.

Laki ja oikeus -puolue ajautui vuonna 2017 avoimeen riitaan korkeimman oikeuden kanssa. Oikeus totesi, että Puolan presidentti Andrzej Duda oli ylittänyt toimivaltansa armahtaessaan Laki ja oikeus -puolueen jäsenen.

Useita oikeusjuttuja komission ja Puolan välillä

EU:n komissio huolestui Puolan oikeusvaltion tilasta jo yli kolme vuotta sitten. Komission nuhteluilla ei kuitenkaan ollut Puolan hallitukseen mitään vaikutusta.

Vuonna komissio 2017 nosti EU-tuomioistuimessa ensimmäisen oikeusjutun Puolan tavallisten oikeusistuimen riippumattomuudesta. Se juttu on edelleen kesken.

EU-tuomioistuimen käsittelyssä on useita Puolan oikeusvaltioon liittyviä juttuja ja lisää saattaa olla tulossa. Huhtikuussa komissio käynnisti jälleen uuden oikeusvaltion loukkaamista koskevan prosessin Puolaa vastaan. Tällä kertaa komissio hermostui tuomareihin sovellettavasta rangaistusmenettelystä.

Lisäksi komissio on käynnistänyt unionisopimuksen artiklan 7. mukaisen poliittisen menettelyn, jossa jäsenvaltiota, joka loukkaa vakavasti unionin perusarvoja, voidaan rangaista esimerkiksi erilaisten oikeuksien menettämisellä.

Unkari on kuitenkin uhannut kaataa kaikki tällaiset Puolan vastaiset unionin toimet ministerineuvostossa. Unkarin oman demokratian ja oikeusvaltion tilanne huolestuttaa EU:ssa vähintään yhtä paljon kuin Puolan tilanne.

.
.