Posion terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmä tarvitsee kiireellistä korjausta

Sairaalakaasujärjestelmä ohjaa muun muassa sopivaa happiseosta potilaille.

Posio

Posio joutuu kiireellisesti uusimaan sairaalakaasujärjestelmänsä. Posion terveyskeskuksessä kevään aikana tehdyissä kaasujärjestelmä huolloissa havaittiin puutteita, jotka edellyttävät laajempaa järjestelmän saneerausta.

Esimerkiksi lääkehappilaitteistoon ei ole saatavilla varasosia eikä se täytä vaadittavia turvallisuusmääräyksiä. Paineilmalinjaston kompressori ja ilmankuivain eivät täytä lääkkeelliselle paineilmalle asetettuja vaatimuksia.

Kaasujärjestelmän saneeraus on jo aloitettu kiirehankintana. Posion kunnanhallitus päätti eilisessä kokouksessaan esittää valtuustolle 30 000 euron määrärahan myöntämistä sairaalakaasujärjestelmän korjaamiseen.

Turun sairaalapalo tiukensi vaatimuksia

Posion terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmä koostuu lääkkeellisestä happi- ja paineilmalinjastosta, joista johdetaan lääkkeellistä paineilmaa välinehuollon puhdistustarpeisiin sekä virtaussäätimien kautta sopiva happiseos potilaille.

Sairaalakaasuverkoston kunnon valvontaan ja huoltoon on tullut tiukennuksia vuonna 2011 sattuneen Turun sairaalapalon jälkeen. Palo johtui osaltaan vuotaneesta happilinjasta.