Jokioinen aikoo sulkea viimeisen kyläkoulunsa

Jokioinen aikoo lopettaa Kuuman koulun ensi vuoden keväällä.

Jokioinen
YLE

Kuuman koulu on ollut liipaisimella Jokioisilla laskevien oppilasmäärien takia. Koulun oppilaaksiottoaluetta on aiemmin laajennettu ja osa oppilaista on kuljetettu kouluun, vaikka kotoa olisi keskustan kouluun lyhyempi matka. Kuuman koululta on Jokioisten keskustaan noin 20 kilometriä.

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus äänesti Kuuman koulun lakkauttamisesta. Lakkautus hyväksyttiin äänin 5-3, puheenjohtajan äänestäessä tyhjää.

Asian ratkaisee lopulta kunnanvaltuusto lokakuussa. Sitä ennen vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus opetuksen järjestämisestä keskustassa.

Kuuman koulun oppilaiden huoltajille tehdyssä kyselyssä noin puolet oli sitä mieltä, että koulu suljettaisiin 2019 tai 2020. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tällä valtuustokaudella ei tehdä päätöstä uudesta kouluverkosta tai sitä mieltä, että koulua ei saa sulkea lainkaan. Vastaajia oli 37. Esimerkiksi eräässä vastauksessa huoltaja kertoi vaihtaneensa lapsensa Miinan kouluun, koska hän olisi ollut ainoa lapsi ekaluokalla Kuumassa.

Jokioisilla on laskettu, että kun oppilasmäärät laskevat, kaikki kunnan oppilaat mahtuvat Miinan ja Paanan kouluihin keskustassa. Jokioisilta on suljettu useita kyläkouluja jo aiemmin.