Suomen lasimuseo täyttää valtakunnallisen erikoismuseon kriteerit

Riihimäellä sijaitseva Suomen lasimuseo on ainut valtakunnallinen erikoismuseo Kanta-Hämeessä.

Suomen lasimuseo
Handmade - Scandinavian Glass Starting all over -näyttely.
Lasitaidetta Suomen lasimuseossa.Tiina Jutila / Yle

Suomen lasimuseo sai valtakunnallisen erikoismuseon aseman alunperin vuonna 1994. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan museolain uudistusta ja arvioi samalla, täyttävätkö kaikki nykyiset Suomen valtakunnalliset erikoismuseot nimeämisen edellytykset.

Museolain mukaan erikoismuseon aseman saadakseen museon on täytettävä tietyt kriteerit. Museon on muun muassa edustettava valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, oltava toimialan kannalta tarpeellinen sekä huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta.

Museovirasto katsoi, että Suomen lasimuseo ei olisi täyttänyt kaikkia kriteerejä. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon mukaan lasimuseon toiminnassa on kuitenkin ainutlaatuisia ulottuvuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kansainvälinen yhteistyö ja lasiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Vuoden 2020 alussa voimaan astuvan museolain mukaan valtakunnallisia erikoismuseoita kutsutaan jatkossa valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi.