Tahkon matkailukeskuksella panostetaan ympäristöasioihin tulevaisuudessa entistä enemmän

Alueesta halutaan luoda kansainvälinen matkailua edistävä kohde.

matkailukeskukset
Tahkon portaat.
Keijo Salokangas / Yle

Tahkon matkailukeskuksella huomioidaan ympäristöasiat tulevaisuudessa entistä paremmin.

Kesän aikana alueella toimivilta yrittäjiltä kerätään tietoa esimerkiksi ympäristösertifikaateista, luontopalvelujen markkinoinnista sekä uusiutuvan energian käytöstä. Selvitystyöllä tarkastellaan Tahkon alueen nykytilannetta kestävän matkailun näkökulmasta ja valitaan kehittämiskohteet.

Tavoitteena on luoda Tahkon alueesta kestävää matkailua edistävä, kansainvälinen kohde.

Kuopion Tahkon kestävän matkailun tavoitetyön suunnittelussa ovat mukana esimerkiksi Break Sokos Hotel Tahko ja välinevuokraamo Skimac.

Työn toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa.