KHO: Finavialle Bernerin aikana annettu omistajaohjaus ei ole liikesalaisuus

Päätös liittyy Finavian johdannaiskauppojen jälkipyykkiin.

Finavia
Liikenneministeri Anne Berner Matka 2019 -matkamessujen avajaistilaisuudessa Helsingissä 17. tammikuuta 2019.
Anne Bernerin johtama ministeriö kielsi Finavian hallitusta nostamasta vahingonkorvauskanteita entistä johtoa vastaan.Vesa Moilanen / Lehtikuva

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi tiistaina osittain julkiseksi valtion lentokenttäyhtiö Finaviaa koskevan taustamuistion.

Tähän asti lähes kokonaan salassa pidetty muistio laadittiin yli kolme vuotta sitten, kun Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV teki laillisuustarkastuksen Finavian omistajaohjauksesta.

Asia juontaa juurensa Finavian tappiollisten johdannaiskauppojen jälkipuintiin sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) rooliin siinä.

Taustamuistio on tarkin kuvaus siitä, miten Bernerin johtama ministeriö ohjasi Finaviaa viime hallituskauden alussa syksyllä 2015. VTV totesi laillisuustarkastuksessaan 2016, että ministeriö puuttui silloin yhtiön toimintaan kyseenalaisella tavalla.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta puolestaan totesi helmikuussa 2017, ettei ministeriön toiminta ollut noudattanut valtion omistajaohjauksen vakiintuneita pelisääntöjä. Berner itse kiisti toimineensa asiattomasti.

Finavian omistajaohjaus on sittemmin siirtynyt LVM:n vastuulta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle. STT ei ole vielä saanut KHO:n julkiseksi määräämää muistion osaa.

Finavia halusi salata, KHO salasi osittain

Muistion salaamisesta valittivat sekä STT että kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.). Finavian mukaan kyse oli liikesalaisuuksista, ja se halusi salata muistion käytännössä kokonaan.

– Muistioon sisältyvien liikenne- ja viestintäministeriön toimintaa ja näkemyksiä koskevien tietojen ja arviointien ei voida katsoa olevan salassapidettäviä, KHO kuitenkin totesi.

Helsingin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen mukaan muistiosta oli salattu muun muassa tarkastusviraston luottamushenkilöihin kohdistamaa kritiikkiä.

Korkein hallinto-oikeus jätti salaiseksi tiedot Finavian oikeudellisina neuvonantajina toimineiden asianajajien johdannaisasian käsittelyn yhteydessä laatimista selvityksistä, Finavian ja sen vakuutusyhtiön välimiesmenettelyn tiedot sekä tiedot Finavian hallituksessa käytyjen keskustelujen yksityiskohtaisesta sisällöstä.

Ministeriö kielsi vahingonkorvauskanteet

Selvittely koski vuosina 2009–2011 tehtyjä johdannaiskauppoja, joiden purkamisen vuoksi Finavia oli hävinnyt 34 miljoonaa euroa. Osa sopimuksista todettiin myöhemmin valtionyhtiön rahoituspolitiikan vastaisiksi.

Ministeriö kuitenkin kielsi Finavian hallitusta nostamasta vahingonkorvauskanteita entistä johtoa vastaan. Lisäksi Finavia ehti vaatia vahingonkorvauksia tilintarkastusyhtiö Deloittelta, kunnes Finavian hallitus päätti perua kanteet joulukuussa 2015.

Ennen perumista ministeriö oli järjestellyt sovintosopimusta tilintarkastusyhtiön kanssa kertomatta Finavian hallitukselle. Pikaisesti valmisteltu sopimus hyväksyttiin Finavian hallituksessa loppuvuodesta 2015.

Finavian silloinen puheenjohtaja erosi vastalauseena ministeriön toiminnalle.

Lue myös:

Berner Finaviasta: "Kävin jatkuvaa keskustelua Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa"