Onkilahden tietyömaalla uudet järjestelyt

Ajoneuvoliikenne kulkee tästä päivästä lähtien uuden risteyssillan alta.

tienrakennus
Silta
Uusi silta on valmiina lokakuussa 2019.Etelä-Pohjanmaan ely-keskus

Vaasassa, Onkilahden tietyömaalla otetaan käyttöön uudet kiertotiet.

Tällä hetkellä Alskatintien suuntaisesti kulkeva kiertotie siirretään kulkemaan rakenteilla olevan risteyssillan alle. Myös valoristeyksen paikka vaihtuu.

Kevyenliikenteen kohdalla tulee myös muutoksia. Gerbyn suunnasta tulevat kääntyvät Urheilukadulle, josta on kevyenliikenteen yhteys Palosaarentielle.

Muutosten syynä on Palosaarentien kevyenliikenteen alikulkusillan rakentaminen. Lokakuussa kaikki liikenne ylittää uuden risteyssillan.