Hyppää sisältöön

Kaupunki halusi kieltää tupakoinnin uimarannoilla, koska mikromuoviksi muuttuvat tumpit tukkivat kalojen suoliston – laki esti

Kotkan kaupunki on yrittänyt kieltää tupakoinnin virallisilla uimarannoilla siinä onnistumatta.

Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Mansikkalahden uimarannan rantahiekalle Kotkassa on heitetty tupakantumppi. Se saattaa näyttää äkkiseltään harmittomalta pieneltä roskalta, mutta sitä se ei ole.

Hiljalleen tumppi alkaa hajota, muuttuu mikromuoviksi ja päätyy lopulta esimerkiksi vesisateiden kautta vesistöihin. Mikromuoviksi muuttunut tumppi ei häviä koskaan.

Jopa lähes 70 prosenttia roskista on tupakantumppeja kaupunkien rannoilla Suomessa. Mansikkalahti ei ole poikkeus. Kun katseen kääntää maahan huomaa pian, että tumppeja on kaikkialla: vedessä, hietikolla, nurmikolla ja läheisillä kalliokivillä. Edes roskisten välitön ympäristö ei ole säästynyt tumpeilta.

Tupakantumppi sisältää ympäristölle myrkyllisiä kemikaaleja, kuten nikotiinia, tervaa ja raskasmetalleja.

– Filtteri on itsessään muovia, joka jauhaantuu meressä pikku hiljaa mikromuoviksi ja kulkeutuu ravintoketjussa kaloihin ja mahdollisesti myös meidän lautasillemme, sanoo Kotkan kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala.

Roskiksen vieressä on tumppien lisäksi myös askeja Mansikkalahden uimarannalla Kotkassa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tupakointiin uimarannoilla on tartuttu eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Helsingissä tupakoitsijat ohjataan jatkossa uusille tupakointialueille, jotka sijaitsevat uimarantojen reunoilla. Sipoossa (siirryt toiseen palveluun) tupakointi uimarannoilla on sallittu vain tupakointialueilla.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön Savuton Suomi -työryhmä on esittänyt toimenpide-ehdotuksessaan (siirryt toiseen palveluun), että tupakointi kiellettäisiin muun muassa uimarannoilla.

Toistaiseksi se ei kuitenkaan onnistu.

Kokonaan savuton uimaranta ei mahdollista

Kotkan kaupunki olisi halunnut uimarannat kokonaan savuttomiksi lisätäkseen niiden viihtyvyyttä ja vähentääkseen tupakantumpeista aiheutuvaa roskaantumista.

– Hellepäivinä rannoilla on paljon lapsia, jotka voivat altistua tupakansavulle. Lisäksi kyse on roskattomuudesta ja ympäristöhaittaa aiheuttavien tumppien määrän vähentämisestä, sanoo Ojala. ** **

Toive savuttomista uimarannoista ei kuitenkaan toteutunut. Kaupungin ympäristölautakunnan selvitystyön yhteydessä selvisi, ettei sitovan tupakointikiellon määrääminen ole mahdollista.

Kotkan kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala muistuttaa, että tupakoida voi myös niin, että tumpit kerää talteen tai laittaa roskikseen sammutettuna. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Laki estää tupakoinnin kieltämisen uimarannoilla

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille. Taustalla on, että perustuslain mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista täytyy säätää lailla.

– Tupakkalaissa ei ole varsinaista perustetta, jonka perusteella voisi sitovasti kieltää tupakoinnin uimarannoilla, Valviran lakimies Isabella Lencioni selventää.

Tupakointi kuuluu perustuslaissa turvattuun yksilön tahdonvapauteen ja itsemääräämisoikeuden piiriin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan. Tämän takia julkisen vallan asettamien tupakointikieltojen tulee perustua lakiin.

Tupakkalaki ei siis salli tupakoinnin kieltämistä uimarannoilla tai puistoissa. Mahdollista on asettaa vain suositusluonteinen kielto.

– On kannatettava idea, että tehdään mahdollisimman helpoksi siirtyä hieman syrjempään tupakoimaan myös uimarannoilla. Sille on hyvät perusteet, vaikka laki ei varsinaisesti mitään sitovaa kieltoa annakaan, Lencioni sanoo.

Kotkan kaupunki on laittanut virallisten uimarantojen ilmoitustauluille suositukset tupakoimattomuudesta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tumpit eivät ole pelkästään rantojen ongelma

Uimarannoille heitetyt tupakantumpit eivät ole ainoa syy vesistöjen roskaamisongelmaan. Huleveden eli kaupunkialueilla poisjohdettavan veden mukana vesistöihin kulkeutuu myös tupakantumppeja ja muuta muoviroskaa.

– Hulevesiin liittyvä ongelma johtuu siitä, että kaupunkialueilla hulevesi johdetaan viemäreitä pitkin vesistöihin pääasiassa suoraan. Siihen ei silloin liity veden puhdistumista, Aalto-yliopiston tutkijatohtori Nora Sillanpää sanoo.

Hulevesien laadulle muoviroskien suhteen ei tällä hetkellä ole määräyksiä tai valvontaa.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana tietoisuus on lisääntynyt ja käytännössä on alettu tekemään erilaisia kokeiluja hulevesien puhdistamiseen. Suomen ympäristöön kaikkein toimivimpia ratkaisuja haetaan kuitenkin vielä, Sillanpää huomauttaa.

Kotkan kaupungin vastaava terveystarkastaja Henna Lönnfors kiinnittää suosituslappua tupakoimattomuudesta Mansikkalahden uimarannalle. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Suositus tupakoimattomuudesta

Kotka päätyi lopulta siihen, että se suosittelee tupakoinnin välttämistä uimarannoilla.

Tänä kesänä Kotkan kaupunki on laittanut kuudelle viralliselle uimarannalle kyltit, joissa tupakointia ei suositella. Myös viime kesänä uimarannoilla toivottiin savuttomuutta.

– Toivon, että tämä koetaan positiivisena asiana, eikä käänny itseään vastaan. Vaikka kyse on vain suosituksesta, niin toivottavaa olisi, että tupakointi ainakin siirtyisi rannalta sivummalle ja tumpit kerättäisiin talteen, Heli Ojala kertoo.

.
.