Kirkon keinot rangaista sateenkaaripappeja ovat vähissä – “Kirkko hävisi pelin, kun luuli voivansa ohittaa tasa-arvoisen avioliittolain”

Siviilioikeuden emeritusprofessorin mukaan kirkko menetti autonomiaansa, kun oikeus kumosi sateenkaaripapin varoituksen.

sukupuolineutraali avioliittolaki
siviilioikeuden emeritusprofessori, Helsingin yliopisto
Siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas.Janne Lindroos / Yle

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan vuonna 2017, mutta kirkko ei edelleenkään halua vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Osa papeista on kuitenkin vihkinyt samansukupuolisia pareja. Viime viikolla hallinto-oikeuden päätös osoitti, ettei kirkko voi rangaista pappeja tästä.

Lue lisää:

Oikeus kumosi kirkon antaman varoituksen papille, joka oli vihkinyt homoparin – varoituksen saanut pappi: "Muunlainen päätös olisi ollut järjetön"

– Kirkko hävisi pelin, kun se luuli, että se voisi ohittaa tasa-arvoisen avioliittolain ja tehdä omia päätöksiä kirkkokäsikirjaan perustuen, sanoo siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas.

Tänään A-studiossa keskustellaan kirkon suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin ja tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Studiossa on kaksi pappia, Jari Rankinen ja Päivi Vähäkangas sekä Urpo Kangas, joka on seurannut vuosia kirkon suhtautumista tasa-arvoiseen avioliittolakiin.

Kangas pitääkin hallinto-oikeuden viimeviikkoista päätöstä erinomaisena.

– Kirkko ei voi sivuuttaa muuta yhteiskunnallista kehitystä ja lainsäädäntöä.

Hallinto-oikeuden päätöksen myötä kirkko voi antaa sateenkaaripapeille vain epävirallisia rangaistuksia kuten boikotoida pappeja ja evätä tältä palkankorotuksia. Kuitenkaan virallisia varoituksia kirkko ei voi enää samansukupuolisen parin vihkimisestä antaa.

Oikeuden päätös perustui siihen, että kirkkokäsikirjan kannanotto avioliittoon oli tehty ennen tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulemista vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun).

– Tässä uudessa tilanteessa ei kirkolla ole oikeudellista perustetta antaa papille varoitusta.

Oulun tuomiokapituli aikoo valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta Kangas ei usko päätöksen muuttuvan.

Lue lisää:

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli hakee valituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen, joka kumosi homoparin vihkineen papin varoituksen

– Pidän jokseenkin varmana, että korkein hallinto-oikeus pitää päätöksen ennallaan, mutta tekee linjaratkaisun, jota muutkin hallinto-oikeudet alkavat noudattaa, Kangas arvioi.

Tulevaisuuden tie näyttää kiviseltä

Kangas muistuttaa, että kirkko päättää uskonasioista itse, eikä tähän oikeuslaitos voi puuttua. Avioliitto on kuitenkin eri asia.

– Avioliitto on yhteiskunnallinen instituutio, ei uskonnon harjoittamista tai evankelisluterilaisen kirkon sakramentti. Avioliitto on kaikille sama, oli ihminen sitten muslimi tai kirkkoon kuulumaton. Tämän takia kirkonkin on noudatettava eduskunnan säätämää avioliittolakia.

Jos kirkko haluaisi laatia itselleen selkeän näkökannan tasa-arvoisen avioliittoon, voisi se yrittää muuttaa kirkkojärjestystä ja kirkkolakia kirkolliskokouksessa. Tämä on Kankaan mukaan hankala ja kankea tie.

Toinen keino olisi, että eduskunnan säätämään avioliittolakiin kirjattaisiin, että pappi voisi kieltäytyä omatuntoon vedoten vihkimästä samaa sukupuolta olevaa paria.

– Pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, että lain säätämiseen päädyttäisiin. Tällainen tehtäisiin vain hyvin poikkeuksellisissa oloissa, Kangas arvioi.

Kangas uskoo, että kirkon onkin tulevaisuudessa mukauduttava yhteiskunnan ja sen lakien kehitykseen.

– Kun yhä useampi pappi vihkii samaa sukupuolta olevia pareja, eikä heitä voi rangaista virkamiesoikeudellisin keinoin, niin kirkonkin kanta laantunee, Kangas arvioi.

– Aina tulee olemaan joitakuita, jotka eivät hyväksy tätä kehitystä. Näin on kuitenkin aina ollut. Kirkossa on jo nyt eri tavalla ajattelevia ihmisiä.

Aiheesta keskustellaan tänään A-studiossa TV1:llä klo 21.05. Vieraana on siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas sekä papit Jari Rankinen ja Päivi Vähäkangas. Juontajana on Olli Seuri.

Aiheen keskustelu on päättynyt 26.6. kello 22.

Lisää aiheesta:

Arkkipiispa Luoma vastaa Pride-kohuun: “Kirkon sanoma kuuluu kaikille”

Päivi Räsäsen ja arkkipiispan kirjeenvaihto toi taas pintaan kirkon ristiriidat avioliitosta – tutkija ei usko pikaisiin muutoksiin

Tutkimus: enemmistö papeista vihkisi homopareja, jos kirkko sen sallii

Hallinto-oikeus ei käsitellyt homopareja vihkineen kohupapin valitusta: moite ei ole rangaistus

Tuomiokapituli antoi homoparin vihkimisestä kirjallisen varoituksen sateenkaaripappi Heikki Karastille – "Tiesin varoituksen tulevan"