Milloin kaupungin tulee puuttua majoitustoimintaan? Rovaniemi hakee nyt linjaa KHO:sta – jupakan laittoi liikkeelle närkästynyt naapuri

Kunnat seuraavat nyt lyhytaikaiseen vuokraukseen liittyviä oikeustapauksia, sillä käytäntöihin halutaan selkeyttä.

asuntojen vuokraus
avaimet pöydällä
Myös Kiinteistöliitto on vastikään perännyt pelisääntöjä lyhytaikaisen asuntojen vuokraamisen ympärille.AOP

Lapissa kohistaan lyhytaikaisen majoituksen aiheuttamista häiriöistä. Rovaniemen kaupunki hakee nyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta valtakunnallista linjausta, milloin kunnan on puututtava asuntojen ammattimaiseen matkailuvuokraamiseen.

Kaupunki sai Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kehotuksen purkaa ympäristölautakunnan lyhytaikaista majoitustoimintaa koskeva päätös toukokuulta 2018.

– Näillä on koko Suomea ajatellen ennakkopäätöksen luonne. Muissakin kaupungeissa seurataan lyhytaikaiseen majoitustoimintaan liittyviä oikeustapauksia, ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi Rovaniemen kaupungilta sanoo.

Ympäristölautakunta kumosi naapurin valituksen

Hallinto-oikeudessa virheelliseksi todettu Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös lähti liikkeelle majoitustoiminnasta häiriötä kokeneen naapurin valituksesta. Hän koki toiminnan olevan kaavamääräysten vastaista.

Lautakunta ei puuttunut yrityksen majoitustoimintaan asuin- ja pientaloalueeksi kaavoitetulla alueella, vaikka tarvittavaa poikkeuslupaa kaikkiin yhtiön vuokraamiin asuntoihin ei ollut.

Yritys mainosti ajoittain muun muassa nettipalveluissa booking.com ja tori.fi. AirBnB-välitystä se ei käyttänyt.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi, että ympäristölautakunnan olisi pitänyt ryhtyä asiassa toimenpiteisiin, eikä kumota naapurin valitusta. Erkki Lehtoniemi näkee, että lautakunta toimi maankäyttö- ja rakennuslain sallimissa rajoissa. Se näki, että vuokraustoimintaa voitiin pitää alueelle tyypillisenä, koska samaan kortteliin oli jo myönnetty poikkeuslupia majoittamista varten.

– Hallinto-oikeuden päätöksen perustelut eivät mielestämme olleet riittävän syvällisiä, Lehtoniemi miettii.

Pelisääntöjä kaivataan nyt kipeästi

Useat eri tahot ovat nyt haluamassa selkeää linjausta sekä ammattimaisen lyhytaikaisen asuntomajoituksen että AirBnB-toiminnan sallittavuuteen. Myös rajanvetoa näiden välillä halutaan selkeämmäksi.

Esimerkiksi Kiinteistöliitto vaati tiedotteessaan maanantaina selkeämpiä pelisääntöjä ja ohjeita alalle.

Liitto ehdottaa, että asunto-osakeyhtiölakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia tulisi muuttaa sääntöjen selkeyttämiseksi. Esimerkiksi yhden asunnon käyttäjämäärälle voitaisiin asettaa vuosittainen katto.

Myös Rovaniemen ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi toivoo nyt tarkennettua lainsäädäntöä alalle.

Lue myös:

Haluaisiko taloyhtiösi kieltää AirBnB-toiminnan? Se on mahdollista, mutta hyvin vaikeaa

Lapin poliisi aloitti esiselvityksen netin majoitusvuokrauspalveluista – rikosta ei epäillä, mutta lain noudattaminen selvitetään