Hyppää sisältöön

Verottaja on havainnut huolestuttavia piirteitä harmaasta taloudesta taksialalla

Vuoden verran voimassa ollut uusi taksilaki vähensi huomattavasti alan sääntelyä.

Verottaja on löytänyt huolestuttavia merkkejä harmaasta taloudesta taksiliikenteessä vuosi sitten tehdyn lakiuudistuksen jälkeen. Kuvan taksit eivät liity jutun sisältöön. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Uuden taksilain valmistelun aikana ennakoitiin, että harmaalle taloudelle avautuu taksin mentävä aukko, kun sinetöityä taksamittaria ei enää vaadita taksin perusvarusteeksi.

Etenkin käteisellä maksetut kiinteähintaiset matkat ovat olleet verottajan kannalta hankalia valvoa.

– Olemme havainneet huolestuttaviakin piirteitä, mutta ei tässä silti kannata tuhkaa päälleen ripotella. Seuraamme näitä asioita ja katsomme, miten verot ja muut maksut kertyvät. Reagoimme tilanteeseen tarvittaessa ja niin olemme tehneetkin, Verohallinnon valvontajohtaja Marko Myllyniemi sanoo.

Uusi laki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2018. Sen jälkeen on myönnetty Myllyniemen mukaan noin 4 000 uutta taksilupaa. Verohallinnossa on huomattu, että niistä noin joka neljäs eli tuhatkunta luvanhaltijaa ei ole rekisteröitynyt verottajalle.

– Verohallinto laajentaa valvontaa ensi vuonna. Sen jälkeen me voimme helposti todeta, mikä on taksialan todellinen tilanne verottajan näkökulmasta, Marko Myllyniemi kertoo.

Valuviat korjattava

Seitsemän vuosikymmentä taksiyrittäjien etuja valvonut Suomen Taksiliitto piti vuosi sitten päivänselvänä, että harmaa talous lisääntyy (siirryt toiseen palveluun) sääntelyn vapautuessa.

Vaikka harmaan talouden määrästä ei vielä ole tietoa, pitää liitto tärkeänä tehdä lakiin korjauksia.

– On ilmiselvää, että laissa on valuvikoja, joita täytyy korjata. Meillä on viitteitä siitä, että harmaa talous on lisääntynyt ja haluamme katkaista sen heti alkuunsa, Taksiliiton hallituksen puheenjohtaja Kai Andersson sanoo.

Yhdeksi harmaan talouden kasvualustaksi on epäilty ulkomaisia ohjelmistoalustoja, joiden avulla asiakas voi vaivattomasti tilata taksin kännykällään. Verottaja käy parhaillaan neuvotteluja näiden palvelualustoja tarjoavien yritysten kanssa maksutietojen saamisesta.

– Olemme luottavaisia sen suhteen, että saamme heiltä vertailutietoja verohallinnon käyttöön, valvontajohtaja Marko Myllyniemi sanoo.

Taksilaki remonttiin?

Myös Suomen uusi hallitus lupaa hallitusohjelmassaan tehostaa harmaan talouden torjumista muun muassa taksilakia muuttamalla. Asia on mainittu hallitusohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) yhtenä monista toimista.

Taksiliiton Kai Anderssonilla onkin heti tarjota hallitukselle ensimmäistä uutta täsmennystä lakiin.

– Taksamittari tai ylipäätään jonkinlainen kassakone pitää olla taksissa samaan tapaan kuin muissakin yrityksissä. Sen oltava sellainen, joka luo kuluttajalle turvan siitä, että hinta on oikea. Sen avulla hoidetaan myös maksamisen tallentuminen taksiyrityksen tilinpitoa varten.

Vaatimus kassakoneesta olisi myös verottajalle mieluinen.

– Se kyllä helpottaisi huomattavasti meidän työtämme, koska tilanne on tällä hetkellä aika villi, Marko Myllyniemi sanoo.

Taksiliikenneluvan haltijoita on tällä hetkellä noin 10 700. Tänä vuonna uusia lupia on myönnetty 24. kesäkuuta mennessä reilut 1 200 kappaletta.

Taksiliiton kysely: Luottamus takseihin vähentynyt

Vuosi sitten voimaan astunut taksilaki on heikentänyt asiakkaiden luottamusta taksipalveluihin, käy ilmi Taksiliiton teettämästä kyselystä. Uusi taksilaki muun muassa vapautti taksien hinnoittelun ja kilpailun.

Yli puolet vastanneista suhtautui kielteisesti nykyiseen taksilakiin. Vain pieni määrä vastaajia kertoi lisänneensä taksin käyttöä, kun taas yli viidennes vastaajista vähensi taksilla ajoa.

Kolmannes vastaajista koki myös taksien saatavuuden heikentyneen. Sen sijaan paljon taksia käyttävät vastaajat kokivat taksipalveluiden laadun parantuneen.

Taksiliiton mukaan alle 35-vuotiaat ja paljon taksia käyttävät uskoivat taksin käyttönsä lisääntyvän heti lainmuutoksen jälkeen. Näin ei kuitenkaan ole tutkimuksen mukaan tapahtunut.

Value Clinicin toteuttamaan kyselyyn vastasi noin tuhat taksia käyttävää ihmistä. Kysely toteutettiin noin yhdeksän kuukautta lain voimaantulon jälkeen.

Lue myös:

.
.