Kaunisvaaran ja Tapulin luvan peruminen kiinnostaa myös Suomen puolella

Suomalaisilla on ollut mahdollisuus kertoa mielipiteensä Ruotsin Pajalassa sijaitsevan kaivoksen ja rikastamon lupapäätöksen osittaisesta perumisesta.

Yle kuvasi toukokuussa 2019, kun Kaunisvaaran kaivoksen rikastushiekkajättä pumpattiin Tapulivuoman suolle ja metsään. Kuva: Jarmo Honkanen / Yle

Kaunisvaaran rikastamon ja Tapulin kaivoksen lupapäätöksen osittainen peruminen on herättänyt mielenkiintoa Suomen puolella.

Hakemuksesta on jätetty Lapin ELY-keskukseen määräaikaan mennessä seitsemän mielipidettä ja kaksi lausuntoa. Kolarin ja Tornion ympäristönsuojeluviranomaiset ovat pyytäneet lausunnoilleen jatkoaikaa.

Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto hakee Uumajan maa- ja ympäristötuomioistuimelta kaivoksen lupapäätöksen osittaista perumista sen puutteellisuuden vuoksi.

Luonnonsuojeluviraston mukaan lupa ei vastaa nykyistä lainsäädäntöä ja toiminnan jatkamisesta koituvat päästöt vesistöihin ja maaperään aiheuttavat merkittävän ympäristöriskin.

Luonnonsuojeluvirasto tähdentää, että kaivostoiminta sijoittuu suojeltuun Natura 2000 -alueeseen, jolla toiminta olisi kiistatta vaatinut ympäristökaaren mukaista lupaharkintaa.

Huoli Tornion-Muonionjoesta kasvanut molemmin puolin rajaa

Kaunisvaaran kaivoksen ympäristöriskit herättivät runsaasti keskustelua viimeksi toukokuun lopulla, kun Yle uutisoi kaivoksen pumppaavaan rikastushiekkaa tulvivalle suolle.

Luonnonsuojeluviraston perumishakemuksesta tiedotetaan myös Suomen puolella Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 18 ja 22 artikloiden mukaisesti. Näin tehdään siksi, että Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnalla voi olla valtioiden rajan ylittäviä vaikutuksia.

– Selvästi yhteistä nyt annetuissa suomalaisten mielipiteissä on huoli Tornion-Muonionjoesta, kertoo Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki.

– ELY-keskus ei tee mielipiteistä erillistä yhteenvetokoontia, vaan lähettää niistä jokaisen samanarvoisena Uumajan käräjäoikeudelle.

Lapin ELY-keskus toimii Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen mukaisena yleisen edun valvojana ja toimittaa Uumajaan oman lausuntonsa parin viikon sisällä.