Oikeusministeriö: Saamelaiskäräjien vaaleja ei siirretä

Saamelaiskäräjät halusi lykätä vaaleja, jotta Suomi ehtii ensin käsitellä YK:n ihmisoikeuskomitean moitteet.

Kotimaa
Sámeleavga
Sara Wesslin / Yle

Suomen saamelaisia edustava parlamentti saamelaiskäräjät on pyytänyt hallitusta siirtämään syyskuun saamelaiskäräjävaaleja kahdella vuodella eteenpäin, jotta hallitus ehtisi muuttaa lainsäädäntöä. Saamelaiskäräjien vaalien äänioikeutta määrittelevä laki halutaan muuttaa sellaiseen muotoon, joka ei loukkaa saamelaisten oikeuksia.

Pyyntö liittyy YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisuihin. Niissä Suomen todettiin loukanneen YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Ihmisoikeuskomitea painotti ratkaisuissaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta asemansa ja yhteisönsä jäsenyyden osalta.

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon noin sata sellaista henkilöä, jotka saamelaiskäräjät itse oli aiemmin hylännyt.

Oikeusministeriö teki kuitenkin torstaina päätöksen, että syyskuussa pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja ei ole enää mahdollista siirtää. Päätös perustuu eduskunnan kiireiseen aikatauluun. Vaalien siirtäminen olisi vaatinut erillislain, joka olisi pitänyt hyväksyä perustuslakivaliokunnassa.

Saamelaiskäräjiä on tarkoitus uudistaa myöhemmin tällä vaalikaudella

Oikeusministeriön mukaan hallitus edistää kuitenkin muuten saamelaisten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia. Tarkoituksena on myös jatkaa keskustelua saamelaiskäräjien kanssa saamelaiskäräjälain uudistuksesta.

Tällä hallituskaudella selvitetään myös edellytykset ILO 169 -sopimuksen ratifioinnille sekä totuus- ja sovintokomission käynnistämiselle.

– Saamelaiset ovat perustuslain mukaan alkuperäiskansa, ja heille kuuluu alkuperäiskansa-asemaan liittyvä oikeus olla itse mukana vaikuttamassa heitä koskeviin asioihin, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oikeusministeriön tiedotteessa.