Uusi karttapalvelu näyttää Pohjois-Savon järvien vedenlaadun

Palvelu kokoaa Pohjois-Savon järvistä 700 mittauspisteestä tehdyt havainnot.

vesistöt
Pintaan näkyviin tullut kivi järvellä, kun veden pinta on laskenut.
Keijo Salokangas / Yle

Pohjois-Savon järvien vedenlaatua voi tarkastella uudessa karttapalvelussa (siirryt toiseen palveluun). Netissä olevasta palvelusta voi käydä katsomassa perustietoja oman kotijärven tai muun vesistön vedenlaadusta.

Kartalla näkyvät muun muassa pääravinteiden fosforin ja typen pitoisuudet sekä levämäärää kuvaavan a-klorofyllin pitoisuus, järven humuspitoisuus ja kemiallinen hapenkulutus.

Karttapalvelun on toteuttanut ympäristötekniikan insinööriopiskelija Jaakko Lappalainen. Sen aineisto kattaa yli Pohjois-Savossa yli 700 havaintopaikkaa ja sisältää noin 32 000 yksittäistä mittausta. Tiedot on koottu Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä.

Pohjois-Savon ely-keskuksen hydrobiologi Antti Kannisen mukaan vesistöjen on havaittu tummuvan pohjoisella pallonpuoliskolla. Pohjois-Savossa tummumista näyttää tapahtuneen maakunnan eteläosien järvissä, joissa humusta on vähemmän kuin maakunnan pohjoisosien järvissä.

Taustalla on ainakin osittain ilmaston lämpeneminen, joka lisää humusaineiden huuhtoutumista vesistöihin. Myös levien määrä on lisääntynyt joissakin Pohjois-Savon järvissä.