Iisalmen Sointulan päiväkoti kiinni puutteellisten tilojen takia

Väistötiloiksi hankitut tilat eivät täytä viranomaisvaatimuksia.

Iisalmi
Läheltä
Yle

Iisalmessa kaupungin ylläpitämän Sointulan päiväkodin toiminta loppuu heinäkuun lopussa. Päiväkodissa on 17 esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.

Kaupunki on yllättäen huomannut, että päiväkodin tiloja ei ole hyväksytty päiväkotitoimintaan. Ne on otettu aikoinaan käyttöön lyhytaikaista väistöä varten ja käyttötarkoituksen muutos on jäänyt tekemättä.

Iisalmen kaupunki on arvioinut tilat ja todennut kiinteistön omistajalle, että kiinteistö ei täytä viranomaisvaatimuksia.

Tilanne paljastui, kun Itä-Suomen aluehallintovirasto kehotti toukokuussa kuntia ilmoittamaan, täyttävätkö sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen tilat niille asetetut terveydelliset vaatimukset.

Kaupunki on tiloissa vuokralla ja kiinteistön omistaja on ilmoittanut, ettei aio ryhtyä tekemään edes arviota käyttötarkoituksen muutoksen vaatimista korjaus- ja muutostoimenpiteistä.

Kaupunki ei ole löytänyt Soinlahden alueelta muuta tilaa, joka olisi muutettavissa nopeasti päiväkotitoimintaan sopivaksi.

Kaupunki osoittaa päiväkodissa oleville lapsille korvaavat paikat muista kaupungin päiväkodeista. Myös henkilökunta siirretään töihin muihin päiväkoteihin.