Konsultti selvittää Turun ja Salon seudun lietekuljetusten järjestämistä

Keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä on 17 kunnan muodostamalla toimialueella noin 45 000.

Turku
Läheltä
Yle

Ylikunnallinen Lounais-Suomen Jätehuolto LSJH valmistautuu haja-asutusalueen asumisessa syntyvän jätevesilieteen keskitetysti järjestettyyn kuljetukseen. Konsulttiyritys Sweco on laatimassa selvitystä, jossa tarkennetaan lietemääriä sekä selvitetään kuljetuksen ja käsittelyn järjestämistä.

Keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä on 17 kunnan muodostamalla toimialueella noin 45 000. Selvityksen valmistuttua LSJH suunnittelee kuljetusten kilpailutuksen..

Uuteen kuljetusmalliin on tarkoitus siirtyä vaiheittain vuosina 2021- 2026. Ratkaisusta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.