Tehdasalueella Kemissä varaudutaan biotuotetehtaan tuloon – parikymmentä rakennusta puretaan

Metsä Fibre aloittaa Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt heinäkuussa Pajusaaressa.

biotuoteteknologia
Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ensimmäinen havainnekuva, huhtikuu 2019.
Ensimmäinen havainnekuva Metsä Groupin Kemiin suunnittelemasta biotuotetehtaasta.Metsä Group

Biotuotetehtaan hankesuunnittelun valmistelevilla töillä varmistetaan mahdollista investointipäätöstä seuraavien maanrakennustöiden sujuva eteneminen.

Tehdasalueella Kemin Pajusaaressa siistitään maa-alueita ja puretaan rakennuksia. Lisäksi järjestellään uuden biotuotetehtaan suunnitellulle alueelle sijoittuvia käyvien tehtaiden sähkö-, IT- ja putkistoyhteyksiä.

Purettavia rakennuksia on yhteensä 21 kappaletta. Rakennukset ovat pääosin pitkään käyttämättöminä olleita ja osittain huonokuntoisia.

Kemin kaupunki on hiljattain myöntänyt rakennuksille purkuluvan eikä näiden rakennusten purkamisen edellytyksenä ole uuden tehtaan rakennusluvitus.

Töistä voi aiheutua tehdasalueen ulkopuolelle ajoittaista melua, joka johtuu betonin piikkaamisesta ja murskaamisesta. Pölyn leviämistä torjutaan jatkuvilla kasteluilla.

Työt jatkuvat ensi tammikuuhun saakka.

Investointipäätös uudesta biotuotetehtaasta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jonka jälkeen alkaisi tehtaan rakentaminen. Tehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuolella.

Valmistelevien töiden alueet on suljettu turvallisuussyistä. Töistä vastaa Metsä Fibre.