Eteläpohjalaiskuntaan kultakaivos? Maaperänäytteiden perusteella Soinin kunnalla voi olla kultainen tulevaisuus

Löydetyt kulta- ja hopeapitoisuudet ylittävät paikoin kannattavuusrajan. Lisänäytteitä otetaan vielä loppukesästä.

Kuva: Hans-Mikael Holmgren / YLE

Soinin kunnan alueelta Etelä-Pohjanmaalta on löydetty merkittävät kulta -ja hopeaesiintymät.

Soinin kunta ja varauksen alueelle tehnyt Mineral Exploration Network Oy (MEN Oy) tiedottavat, että löydetyt kultapitoisuudet ylittävät paikka paikoin kannattavuusrajan.

– Tämä on jälleen yksi asia, joka voi tuoda meille kultaista tulevaisuutta, sanoo noin 2000 asukkaan kunnan kunnanjohtaja Juha Viitasaari.

Esiintymiä on arviolta 10-20 kilometrin kaistaleella Soinin luoteis- ja pohjoisosissa. Alueen kultaesiintymiä on tutkittu aiemmin melko vähän, vaikka paikalliset malminetsijät ovatkin löytäneet viitteitä kullasta.

Koeporauksia, jos näytteet ovat hyviä

MEN Oy on ottanut Soinin alueelta maaperänäytteitä viime kesänä. Juha Viitasaaren mukaan ensi elokuussa on tarkoitus ottaa lisää näytteitä ja, jos ne tuottavat hyviä tuloksia, aloittaa koeporaukset.

– Jos oletetut parhaat esiintymät pystytään kohdentamaan, selvitetään koeporauksilla lisää. Viitasaari sanoo.

Mahdolliset koeporaukset tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa.

– Kaikki maastoon vaikuttava toiminta toteutetaan vain maanomistajan luvalla, vaikka varaus onkin olemassa, kertoo MEN Oy:n yhteyshenkilö Petri Ylinen tiedotteessa.

Ylisen mukaan yhtiön kahden vuoden varaus alueelle umpeutuu tulevana syksynä, minkä jälkeen varausilmoitus muutetaan viisivuotiseksi malminetsintäluvaksi.

– Sen aikana on saatava alueelle kannattavaa toiminta, jonka perusteella voidaan hakea kaivoslupaa, Ylinen sanoo.

"Pienet ympäristö-, mutta suuret työllistävät vaikutukset"

Jos Soinissa päästään joskus aloittamaan kaivostoiminta, ei kyseessä ole avolouhos. Kaivostoiminta toteutuu suuntaporaamalla tunneleita esiintyvien suonien mukaan.

– Kaivaukset menevät onkaloissa ja näkyvät hyvin vähän maanpäällä, Viitasaari sanoo.

Soinin kunnan ja MEN Oy:n mukaan toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia myöskään vesistöihin, vaan rikastaminen voidaan tehdä pienemmillä prosesseilla kuin avolouhoksessa.

Viitasaaren arvion mukaan kaivostoiminta loisi toteutuessaan kuntaan ja seudulle kymmeniä tai jopa sata suoraa työpaikkaa, joiden lisäksi tulisivat toiminnasta aiheutuvat välilliset vaikutukset.

– Hankkeella olisi toteutuessaan pienet ympäristö-, mutta suuret työllistävät vaikutukset.