1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Riihimäki

Uusi ratasilta Riihimäellä parantaa niin junien kuin kalojenkin liikennettä

Yli sata vuotta vanha ratasilta on uusittu Riihimäen ratapihalla. Ratapihan alitse joessa liikkuville kaloille muotoiltiin nyt kivistä ja sorasta rauhalliset kututilat.

Vantaanjoen uutta uomaa heti avauksen jälkeen Riihimäellä. Kuva: Anssi Honkala / Viakon Infra Oy

Vantaanjoki on uitettu uuteen uomaan Riihimäellä ratapihan alitse. Vantaanjoen siirto uuteen uomaan ratasillan alitse liittyy Väyläviraston toteutuksessa olevaan Riihimäki–Pasila-ratayhteyden vahvistamiseen ja junaliikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Ratatyöt alueella ovat hyvin vaativia, sillä Riihimäen leveä ratapiha on vilkkaudeltaan lähes Helsingin luokkaa. Junia kulkee jatkuvasti pitkin päivää ja öisinkin.

Rakennushankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta luonnehtii työmaata haastavaksi ja tarkkuutta vaativaksi.

– Silta saatiin valmiiksi jo viikkoja sitten huhtikuussa, mutta veden ohjaaminen uuteen uomaan ajoitettiin vasta kesäkuun lopulle, kun haluttiin varmistaa kalojen kudun onnistuminen kesällä.

Nyt Vantaanjoen väylä Riihimäellä Peltosaaresta Jokikylään ratapihan alitse on siirtynyt muutamia kymmeniä metrejä aiempaa jokiuomaa etelämmäksi.

Keväisin Vantaanjoki kuohuu alajuoksullaan. Kuva: Mikko Haapanen / YLE

Uusi jokiväylä ratapihan alitse sovitettiin kaloille

Väyläviraston ratatöissä olevat urakoitsijat ovat ahertaneet ratasiltaa vuoden verran. Kyseessä on ratapihan hyppääminen uudelle vuosituhannelle ja vuolaampaan liikenteeseen.

Uutta ratasillan alittavaa uomaa muotoiltaessa on otettu erityisesti huomioon kalaston tarpeet. Uutta jokipohjaa on muokattu kaloille sopivaksi.

Väyläviraston tukena ja asiantuntijana on viime vaiheessa ollut Vantaanjoki-vastaava Kari Stenholm Virtavesien hoitoyhdistyksestä.

– Olen tyytyväinen, että tässä otetaan huomioon kalat ja rakennetaan kutusoraikkoja ja poikaskivikoita kalojen suojaksi, sanoo Stenholm.

Joessa on tunnelissa kesällä kuivimpaan aikaan vettä 70 senttiä kalojen liikumisen mahdollistamiseksi.

Uusi jokiväylä ratapihan alitse on niin väljä, että Riihimäen kaupunki voi siihen aikanaan rakennuttaa ratapihan alittavan kevyenliikenteen tunnelin joen viereen Peltosaaresta Jokikylään. Aiempi ratasilta oli vuodelta 1918 ja poistuu nyt käytöstä.