Hartolan on suitsittava menoja kovalla kädellä

Kunnanhallitukselle esitetään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuoteen 2029 mennessä.

kuntatalous
Läheltä
Yle

Hartolan kunnan pitää ryhtyä lähivuosina tiukalle säästökuurille. Viime vuoden tilikauden tulos oli 670 000 euroa alijäämäinen, ja tämänkin vuoden tulos on jäämässä heikoksi.

Osa vajeesta saadaan katettua niin sanotun Kotisalo-kiinteistökokonaisuuden myymisellä, mutta 200 000 euroa pitäisi säästää toimintaa sopeuttamalla.

Kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että se laatii talousarvion yhteyteen suunnitelman, jonka tavoitteena on vähentää 20 henkilötyövuotta vuosien 2020–2029 aikana. Lisäksi kynnystä investointeihin on korotettava.

Tuloja pyritään saamaan kiinteistöveroista, joiden odotetaan lisääntyvän kiinteistökartoituksen jälkeen.