Pajalan Kaunisvaaran kaivoksen luvan peruuttaminen saa tuen ympäristöviranomaisilta ja -järjestöltä Lapissa

Luke näkee, että Ruotsin Kaunisvaaran ja Suomeen suunnitellun Hannukaisen kaivoksen vaikutukset tulisi arvioida yhdessä.

kaivokset
Kaunisvaaran rautakaivos Pohjois-Ruotsin Pajalassa.
Pajalan kaivos on kokenut omistajanvaihdoksen muutama vuosi sitten. Kaivostoiminta oli usean vuoden tauolla. Ympäristöviranomaiset kokevat, ettei jätteenkäsittely ollut aiemminkaan luvanmukaista.Tapani Leisti / Yle

Ruotsin Luonnonsuojeluviraston hakema Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon kaivosluvan osittainen peruuttaminen saa kannatusta ympäristöviranomaisilta ja -järjestöltä Pohjois-Suomessa.

Yle Uutiset kertoi toukokuussa Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan rautakaivoksen pumppaavan rikastushiekkaa tulvivalle suolle. Ympäristövaikutuksista on noussut huolta jo aiemmin.

Rovaniemen ja Meri-Lapin ympäristölautakunnat, Luonnonvarakeskus ja Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen Lapin piiri tukevat Ruotsin Luonnonsuojeluviraston hakemusta Uumajan käräjäoikeudelle. Luonnonsuojeluvirasto on katsonut, että kaivosluvan osittaisella peruuttamisella ehkäistäisiin metallivalumien aiheuttamaa merkittävää ympäristöriskiä.

Perusteluissa sanotaan, ettei kaivosyhtiö Kaunis Iron AB noudata toiminnassaan vajaa vuosikymmen sitten tehtyä kaivoslupapäätöstä. Luonnonsuojeluviraston mielestä kaivosluvassa on säännelty vesistöpäästöjen rajoja puutteellisesti.

Peruuttamishakemuksen ulkopuolelle on jätetty kaivosluvan osat, jossa puhutaan alueen jälkikäsittelystä ja ympäristövahinkovakuuksista. Päämääränä on, että kaivosyhtiö hakisi uutta ympäristölupaa varsinaiselle toiminnalleen.

Kaivosyhtiön Kaunis Iron AB:n edustajat ovat aiemmin julkisuudessa kiistäneet kaivoksen aiheuttavan ympäristön pilaantumisriskiä.

Luonnonvarakeskus näkee useita riskejä

Lapin ely-keskuksen lausunto asiasta Uumajan käräjäoikeudelle on vielä kesken. Muiden osallisten lausunnonantoaika loppui 1. heinäkuuta Suomen puolella.

Esimerkiksi Luonnonvarakeskus (Luke) näkee, että Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon nykyiset lupaehdot eivät estä kaivoksen kalataloudellisia vaikutuksia vesistöön. Muonion-Tornionjokeen yhteydessä olevan vesistön tila on vaarassa heikentyä erilaisten metallipäästöjen ja niiden yhteisvaikutusten vuoksi.

Suurimmat puutteet Luke näkee rikastushiekan käsittelyssä, vaikutuksessa pohjaveden korkeuteen sekä happoa tuottavien kivilajien mahdollisissa päästöissä ympäristöön.

Luken mukaan kahden Muonionjokeen vaikutuksia tuovan kaivoksen ympäristövaikutukset tulisi arvioida yhdessä. Kaunisvaaran kaivoksen päästöjen lisäksi Kolariin suunniteltu Hannukaisen kaivos kuormittanee jatkossa Muonion-Tornionjoen vesistöä.

Luonnonsuojeluliitto tarkastuttaisi jälkikäsittelymääräykset

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri näkee, että kaivoksen lupien tarkastamisen yhteydessä pitäisi varmistaa myös, että jälkikäsittelyyn ja ympäristövahinkojen korjaamiseen liittyvät määräykset olisivat riittäviä.

Meri-Lapin ympäristölautakunnan kanta on, että ruotsalaisen Kaunisvaaran kaivoksen lupahakemukset eivät ole ottaneet huomioon Tornionjoen valuma-alueen ympäristöä. Sen mukaa ympäristövahinkojen riski on olemassa.

Rovaniemen ympäristölautakunta otti asian käsittelyynsä, koska se on lausunnonantaja Muonionjoen varrella sijaitsevien Kolarin, Pellon ja Ylitornion ympäristönsuojeluasioissa. Ympäristölautakunta pitää Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission myöntämää lupaa ylimalkaisena ja kokee, ettei Kaunis Iron AB:n ympäristövaikutusten valvonta ole riittävää.

Suomen viranomaiset saavat lausua Kaunisvaaran rautakaivoksen luvasta, koska kaivoksen toiminnalla voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia. Tornion-Muoninjoen vesistössä on merkittäviä kalakantoja ja se on suurin Itämeren alueen joki.

Lisää aiheesta:

Kaunisvaaran ja Tapulin luvan peruminen kiinnostaa myös Suomen puolella Lapin kansanedustajilta kirjallinen kysymys Kaunisvaaran kaivoksesta Suomi osallistuu Pajalan Kaunisvaaran kaivoshankkeen YVA-menettelyyn Rajajokikomissio huolissaan kaivosten yhteisvaikutuksesta rajajokeen

Luonnonvarakeskus ei puolla Hannukaisen kaivosta – kuparipäästöt voisivat jopa tappaa lohia