Kokkola kysyi kuntalaisilta kokemuksia yhdenvertaisuudesta: esteettömyyteen halutaan lisää huomiota

Kyselyyn osallistui 200 vastaajaa.

Kokkola
Läheltä
Yle

Esteetön liikkuminen pitäisi ottaa Kokkolassa nykyistä paremmin huomioon. Tämä käy ilmi Kokkolan kaupungin tasa-arvoa- ja yhdenvertaisuuskyselystä. Siihen osallistui 200 vastaajaa.

Apuvälineitä käyttävät kokevat, että heillä on usein hankalaa liikkua kaupungilla katujen ja jalkakäytävien epätasaisuuden takia. Julkisissa tiloissa on kuulemis- tai näkemisesteitä.

Toivomuslistalla on myös liikuntapaikkojen varmistaminen pyörätuolia käyttäville. Kaupungin suunnitelmissa onkin hankkia Meripuistoon tällaisia laitteita, kun puistoa uusitaan tänä ja ensi vuonna.

Kokkolan kaupunki valmistelee parhaillaan tasa-arvo- ja yhdenvartaisuusohjelmaa, jota varten se avasi verkkoon kaikille avoimen kyselyn. Kysely painoittui yhdenvertaisuuslaissa mainittuihin henkilöön kiinteästi kohdistuviin syrjintäperusteisiin.

Vastaajista 40 prosenttia ilmoitti kokevansa tai kokeneensa aiemmin syrjintää tai syrjinnän tunteita.

Esteettömyyden lisäksi syrjintää koetaan esimerkiksi alueellisuudessa: muualla kuin kantakaupungissa asuvat tuntevat olevansa liikenneyhteyksien määrän ja palvelujen etäisyyden suhteen eri asemassa kuin muut asukkaat.

Kokkolassa on tarkoitus tehdä loppuvuoden aikana esityksiä toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta kaupungissa parannettaisiin.