Metsä Fibre kysyy mielipiteitä Kemin biotuotetehtaasta – yleisökysely on auki elokuulle

Kyselyllä selvitetään asukkaiden ja tehtaan muiden sidosryhmien mielipiteitä hankkeesta ja mahdollisista vaikutuksista.

Metsä Fibre
Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ensimmäinen havainnekuva, huhtikuu 2019.
Havainnekuva Kemiin suunniteltavasta biotuotetehtaasta.Metsä Group

Metsä Fibre Oy on avannut yleisökyselyn Kemiin suunniteltavasta biotuotetehtaasta.

Kysely on osa tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Kyselyllä selvitetään asukkaiden ja tehtaan muiden sidosryhmien mielipiteitä hankkeesta ja mahdollisista vaikutuksista.

Tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä, erityisesti sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.

Kyselyyn voi vastata joko verkossa tai paperilla runsaan kuukauden ajan, elokuun yhdeksänteen päivään asti.

Vastaukset jätetään nimettömästi. Kyselyn tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa syksyllä.

Metsä Fibre Oy selvittää biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. Investointi olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Tehdas tuottaisi 1,5 miljoonaa tonnia sellua vuosittain ja käyttäisi puuta 7,6 miljoonaa kuutiota. Uusi tehdas kasvattaisi sähköenergian omavaraisuutta merkittävästi. Myös uusien biotuotteiden valikoima laajenisi.

Nykyisellä sellutehtaalla työskentelevät 250 henkilöä siirtyisivät uudelle biotuotetehtaalle ja lisäksi uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500.