Liikenneonnettomuudet vähenivät Espoossa kahdeksatta vuotta peräkkäin

Kaupungissa tapahtuu huomattavasti vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Viime vuonna kaupungissa tapahtui yhteensä 275 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Määrä laski edellisvuodesta yli 70:llä.

Espoo arvioi liikenneonnettomuuksien vähenemisen johtuvan siitä, että kaupunki on tehnyt liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia onnettomuuspaikkoihin.

Esimerkiksi Kehä ykkösellä Turunväylän ja Helsingin välillä liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut selvästi parannustoimenpiteiden jälkeen. Kyseisellä alueella tapahtui vuonna 2008 peräti 24 onnettomuutta, kun vastaava luku oli 2018 enää seitsemän.

Espoossa on laskettu, että kaupungissa tapahtuu asukaslukuun suhteutettuna noin 60 prosenttia vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin.