Merkkikallion tuulipuistosta tehdyt valitukset hylättiin

Yksityishenkilöt perustelivat valitustaan muun muassa alueen virkistuskäytöllä, melulla ja vaikutuksella pintavesiin. 

tuulipuistot
Tuulimylly sinistä taivasta vasten
Laura Holappa / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavasta. Valitukset oli tehty sekä Vaasan että Mustasaaren kunnanvaltuustojen kaavapäätöksistä.

Yksityishenkilöt perustelivat valitustaan muun muassa alueen virkistuskäytöllä, melulla ja vaikutuksella pintavesiin.

Tuulivoimayhtiö O2 Finland suunnittelee Merkkikallioon 30 tuulivoimalan puistoa, josta valtaosa sijaitsee Mustasaaren kunnan puolella. Sinne tulisi 25 voimalaa. Vaasan puolelle tulisi viisi myllyä.