Metsähallitus: Ei aitaa Mallan luonnonpuiston ympäri

Metsähallitus suunnitteli aiemmin aidan rakentamista Mallan ympärille.

Kilpisjärvi
Pikku-Mallan itäpuolinen, valuvetinen, matala kalkkipahta, jollaisella viihtyvät muun muassa lapin- ja rusopahtasammal
Retkeilijät tekevät Mallalle noin 18 000 käyntiä vuosittain.Riikka Juutinen

Mallan luonnonpuistoa Enontekiön Kilpisjärvellä ei aiota suojata poroilta aidalla. Porojen laiduntaminen luonnonpuistossa on kielletty arvokkaan luonnon suojelemiseksi, mutta tästä huolimatta porot ovat laiduntaneet alueella jatkuvasti.

Metsähallitus suunnitteli aiemmin aidan rakentamista Mallan ympärille, mutta aitaamista ei ole kirjattu juuri hyväksyttyyn hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Luonnonpuiston aitaamista vastustavat Käsivarren paliskunta ja Saamelaiskäräjät.

Poroja houkutellaan kesäaikaan Mallalta pois kauemmaksi rakennetulla porojen räkkäsuojalla. Lisäksi uhanalaisimpien kasvilajien esiintymiä on aidattu porojen ulottumattomiin.

Luonnonpuiston uuteen hoito- ja käyttösuunnitelmaan on kirjattu luonnonpuiston retkeilykäytön jatkuminen nykyisellään sekä tupien ja muiden rakenteiden hyvän kunnon turvaaminen.

Suunnitelman mukaan kesäaikaan on edelleen sallittua kulkea luonnonpuiston halkovaa retkeilyreittiä pitkin kolmen valtakunnan rajapyykille, käydä pistoreittiä pitkin Pikku-Mallan näköalapaikalla ja yöpyä Kuohkimajärven tuvissa. Talvella hiihtäminen on sallittua koko alueella.