Turun Orikedon jätekasapalon ympäristövahingot jäivät vähäisiksi

Viranomaiset eivät suosittele läheisen Vähäjoen käyttöä kastelu-, uima- tai talousvesitarkoituksiin.

Turku
Orikedon tulipalo
Linus Hoffman / Yle

Viranomaiset eivät ole havainneet Turun Orikedolla sijaitsevan rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskuksen tulipalon aiheuttaneen merkittäviä ympäristövahinkoja. Suuri rakennus- ja pakkausjätekasa syttyi palamaan lauantaina. Sammutus jatkui sunnuntaihin asti.

Läheisen Vähäjoen vettä ja alueen hulevesiä mitataan sammutusvesien mukana kulkeutuvien aineiden osalta. Ensimäiset näytteet osoittivat jokiveden happipitoisuuden alentuneen. Lisäksi hulevesiviemäristä tuli suuria määriä suolistoperäisiä bakteereja. Kalakuolemia ei ole havaittu.

Viranomaisten mukaan joen käyttöä kastelu-, uima- tai talousvesitarkoituksiin tulisi toistaiseksi välttää. Lisää tuloksia valmistuu lähipäivinä.

Kaikkiaan Ekopartnerien laitosalueella oli varastoituna jätemateriaaleja runsaat 3 600 tonnia. Palossa syntyi noin 1 600 tonnia palojätettä, joka kuljetetaan käsiteltäväksi Fortumin voimalaitokselle Riihimäelle. Palanut materiaali koostuu pääosin materiaalihyötykäyttöön soveltumattomasta pahvista ja muovista sekä vähäisestä määrästä puuta.

Yritys on järjestänyt ympärivuorokautisen valvonnan tulipalon uudelleen syttymisen varalta.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on käynnistänyt laitoksen valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Myös ympäristölupaa on Elyn mukaan tarpeen tarkistaa joiltakin osin.