Rauman merimuseoon uusi navigointisimulaattori

Museoon hankittua laitetta voitaisiin käyttää myös merenkulun koulutuksessa.

merimuseot
Rauman merimuseo
Merimuseo on koulujen alkuun asti avoinna joka päivä klo 11-17.Rauman merimuseo

Rauman merimuseoon on hankittu uusi navigointisimulaattori.

Kotimainen Image Soft Oy:n valmistama laite edustaa nykyaikaisen simulaatiokoulutuksen kärkeä ja on teknisiltä ominaisuuksiltaan miltei täysin käyttökelpoinen merenkulun koulutuksessa.

Kaikkia simulaattorin ominaisuuksia ei kuitenkaan oteta museokäyttöön, koska laitteen tarkoituksena on pääasiassa museovieraiden viihdyttäminen.

Museo sai simulaattorin vaihtoon rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.