Jyväskylän Messut ja Kongressikeskus fuusioidaan – osakkeiden lunastushinta närästää pienosakkaita

Jyväskylän Kongressikeskuksen osakkeiden lunastushinnalle haetaan nyt vahvistusta välimiesoikeudesta.

Paviljonki. Kuva: Heli Kaski / Yle

Jyväskylän Kongressikeskuksen pienosakkaat arvostelevat Jyväskylän Messujen menettelyä Kongressikeskuksen osakkeiden lunastamisessa.

Messuyhtiöllä on jo reilusti yli 90 prosentin osuus Kongressikeskuksen osakkeista, mikä oikeuttaa ja velvoittaa yhtiön lunastamaan loputkin osakkeet. Lunastusmenettelyn tavoitteena on fuusioida Messut ja Kongressikeskus yhdeksi yhtiöksi.

Osa pienosakkaista katsoo, että messuyhtiö lunastaa osakkeita pilkkahintaan.

Kaupunki järjesti Kongressikeskuksen osakeannin 90-luvun lopulla, kun se halusi turvata Paviljongin toiminnan ja vahvistaa messu- ja kongressikeskuksen taloutta. Osakkeen hinta oli tuolloin 10 000 markkaa, nyt messuyhtiö tarjoaa siitä 490 euroa.

Paviljongin rakentamista aiemmin vastustanut tuolloin SDP:n kaupunginvaltuutettuna toiminut Kauko Tuupainen oli yksi osakkeen ostaneista. Tuupainen osti osakkeen yhtiönsä, Jyväskylän revisio- ja investortoimisto Oy:n, nimiin.

Tuupainen on viime vuoden lopulla lähettänyt keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkaan lunastushakemuksen, jolla hän hakee muutosta Messujen tarjoamaan lunastushintaan.

Myös joukko muita pienosakkaita on kieltäytynyt myymästä osakettaan Messujen tarjoamaan hintaan.

Tarjouksen torjuneiden mielestä kohtuullinen hinta vastaisi parinkymmenen vuoden takaista ostohintaa, mikä tekisi nykyrahassa noin 1680 euroa.

Messut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Timo Koivisto perustelee pienosakkaille tarjottavaa hintaa aiemmilla osakekaupoilla.

– Tämä on Kongressikeskuksen yhtiökokouksen päättämä hinta, joka perustuu aiempiin kauppoihin, Koivisto toteaa.

Aiemmilla kaupoilla Koivisto viittaa kaupungin, Keskimaan ja Keskisuomalaisen taannoisiin osakeostoihin ja -myynteihin. Vuonna 2016 Keskisuomalainen osti Jyväskylän Energian omistamat Kongressikeskuksen osakkeet ja 2017 Jyväskylän kaupunki osti kehitysyhtiö Jykesin osakkeet. Hinta oli tuolloin 490 euroa.

Hinta oli sama myös viime vuonna, kun messuyhtiö osti osakkeet Keskimaalta ja Keskisuomalaiselta. Jyväskylän Messujen omistajia ovat kaupunki, Keskimaa, Keskisuomalainen ja Keski-Suomen Osuuspankki.

Yritysoston kautta osakkeenomistajaksi päätynyt Esa Salokorpi ei hyväksy Messujen hinnoitteluperustetta.

– Että 490 euroa olisi käypä arvo sen takia, että messujen omistajat ovat sillä hinnalla käyneet kauppaa keskenään, niin se tuntuu hyvin omituiselta, Salokorpi toteaa.

Salokorven mukaan yhden osakkeen kaupalla ei ole suurta taloudellista merkitystä, mutta hänen mielestään erityisesti kaupungin menettelytapa on kuin "märkä froteepyyhe pienyrittäjien ja pienosakkaiden kasvoille".

– Ei edusta sellaista yrittäjämyönteisyyttä, mitä itse kuvittelisin, että kaupunki ja Jyväskylän Messut voisi osoittaa, Salokorpi sanoo.

Messuyhtiö hakee asiaan ratkaisua välimiesmenettelystä. Sen päätöstä odotetaan loppukesästä tai alkusyksystä.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto muistuttaa, että suurin osa Kongressikeskuksen pienosakkaista on tarttunut Messujen ostotarjoukseen ja myynyt osakkeensa. Osakekaupan tavoitteena on yhdistää Paviljongissa toimivat Kongressikeskus ja Messut fuusion kautta.

– Että sinne saataisiin yksi vuokralainen, joka pyörittäisi messu- ja kongressitoimintaa. Sillä saadaan päällekkäisyyksiä karsittua ja yksi yhtenäinen Paviljonki-kokonaisuus, Koivisto toteaa.

Kongressikeskuksen osakkeen hinnan tason määrittää nyt siis välimiesoikeus. Kyseessä on yksityinen riidanratkaisu eikä julkinen tuomioistuin, ja asian käsittely on salaista eikä välimiesoikeuden tuomiosta voi valittaa.