Metsähallitus kartoittaa arvokkaita luontokohteita

Paikkatietoaineistojen, nettikyselyn ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tarkastettavia kohteita on kertynyt noin 1 500.

Nurmes
Jänislehdon puro Nurmeksessa on arvokas luontokohde.
Jänislehdon puro Nurmeksessa on arvokas luontokohde.Metsähallitus

Metsähallitus kartoittaa parhaillaan monikäyttömetsiensä arvokkaita luontokohteita.

Maastotarkastukset ovat menossa Nurmes-Kokkola-linjan eteläpuolisella alueella. Tarkastuksia tekevät metsätiimien suunnittelijat, metsurit ja kesäksi palkatut maastokartoittajat.

Paikkatietoaineistojen, nettikyselyn ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tarkastettavia kohteita on kertynyt noin 1 500.

Arvokas luontokohde voi olla esimerkiksi lähde, lahopuustoinen vanha metsä, luontotilainen ojittamaton suo, jyrkänne tai kulttuuriperintökohde.