Kuopion Energia hakee lupaa turvesuon laajentamiseksi Lapinlahdella

Alue on tarkoitus kunnostaa turvetuotantoon tänä ja ensi vuonna.

Lapinlahti
Sukevan Pihlajasuolla on aloitettu tuhkalannoitus puiden kasvamisen edistämiseksi.
Turvesuo Sukevan Pihlajasuolla. Arkistokuva.Pertti Huotari / Yle

Kuopion Energia hakee lupaa laajentaa Lantonsuon turvetuotantoaluetta Lapinlahdella. Turvesuo sijatsee runsaan neljän kilometrin päässä Varpaisjärven taajamasta Varpaisjärvi-Siilinjärvi -tien varrella. Nykyisin turvesuosta on tuotannossa 70 hehtaarin ala ja laajennus toisi siihen runsaat kaksikymmentä hehtaaria lisäalaa.

Kuopion Energia hakee ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa turvesuon laajentamiseksi. Alue on tarkoitus kunnostaa turvetuotantoon tänä ja ensi vuonna. Kunnostustuotanto alkaisi kesällä 2020 ja varsinainen tuotanto kesällä 2021.

Lapinlahden ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että kuivatusvesien talviaikaiseen käsittelyyn saatetaan tarvita tarkkailua. Kuivatusvedet on suunniteltu johdettavaksi talviaikaan kosteikon kautta Kivijokeen.

Lisäksi lautakunta pyytää ympäristöviranomaista harkitsemaan yhden tuotantolohkon luvan myöntämistä, koska lähin asutus on alle 200 metrin päässä lohkosta.