Valitukset Suomen uusimman lentokentän luvasta hylättiin

Pyhtään lentokentän ympäristöluvasta oli tehty useita valituksia. Yhtä lupaehtoa muutettiin hieman.

ympäristöluvat
Pyhtään lentopaikka
Pyry Sarkiola / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Pyhtään lentokenttää koskevat valitukset.

Joukko paikallisia asukkaita, paikallinen luonnonsuojeluyhdistys sekä Kotkan ympäristöseura olivat valittaneet lentokentän ympäristöluvasta.

Luvasta olivat valittaneet myös itse lentokenttää ylläpitävä yritys sekä turvallisuusvirasto Trafi, koska niiden mielestä ympäristöluvassa oli otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat ilmailuviranomaisten päätösvaltaan.

Hallinto-oikeuden mukaan Kotkan ympäristölautakunnan myöntämää, toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa ei ole syytä kumota. Lupa myönnettiin vuonna 2017.

Lupaehtojen yhtä kohtaa kuitenkin muutettiin hieman. Ehdosta poistettiin kohta, jonka mukaan paikalla järjestettävistä tapahtumista pitäisi ilmoittaa aina etukäteen paikallisille asukkaille ja Kotkan ympäristöviranomaiselle.

Ehtoon jäi edelleen maininta siitä, että lentokenttää ylläpitävän yhtiön pitää ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon pohjavesialue sekä varmistettava, ettei läheisille luonnonsuojelu- ja Natura-alueille aiheudu kohtuutonta haittaa.

Yhtiö tyytyväinen oikeuden päätökseen

Lentokentän toiminnasta vastaavan Redstone Aero Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Korjula sanoo olevansa tyytyväinen oikeuden ratkaisuun.

– Tämä osoittaa yksiselitteisesti, että luonto- ja meluselvityksemme on katsottu asianmukaisiksi.

Lentotoiminta on Korjulan mukaan tällä hetkellä säännöllistä Pyhtäällä. Lentokentän pääasiallinen kohderyhmä tulevat olemaan erilaiset työ- ja taksilentoyhtiöt ja lentokonehuolto. Toimintaa voi kasvattaa myös lentokoulutus.

– Määrä voi olla silloin isompi, mutta nykyaikaiset koulutuskoneet ovat hyvinkin hiljaisia. Se on nähty jo Helsingin Malmilla, jossa meluun liittyvät valitukset ovat vähentyneet, vaikka toiminta on ollut vilkasta, kertoo Korjula.

Pyhtään lentokentälle ollaan vielä tänä vuonna rakentamassa lisää hallitilaa yhteensä 1 600 neliömetriä. Sen lisäksi suunnitelmissa on rakentaa vielä kolme pienempää hallia, mutta niiden osalta rakennuslupa odottaa vielä hallinto-oikeuden ratkaisua.

Kiitotiestä on tällä hetkellä asfaltoitu noin kilometrin pituinen osuus. Kiitotien lopullinen pituus tulee olemaan 1 800 metriä.

Korjattu 12.7.2019 klo 10.29: Kirjoitusvirhe Esa Korjulan nimessä. Sukunimi on Korjula, ei Korjus, kuten jutussa aluksi luki.