Suomen merimuseon katto on vuotanut vuosikausia – Kotka vaatii rakentajalta yli neljän miljoonan euron korvauksia

Kotkan kaupunki on valittanut urakoitsijalle vioista toistuvasti. Kaupungin mukaan rakenne on tehty suunnitelmien vastaisesti.

Merikeskus Vellamo
Merikeskus Vellamo
Juulia Tillaeus / Yle

Kotkan kaupunki on haastanut Merikeskus Vellamon rakentaneen YIT Oyj:n oikeuteen Vellamon vesikattorakenteissa ilmenneiden pitkäaikaisten vikojen vuoksi.

Kotkan kaupunginhallitus päätti oikeudellisten toimien käynnistämisestä kesäkuussa ja vaatii YIT Oyj:ltä runsaan neljän miljoonan euron vahingonkorvausta. Tämän lisäksi selvittämisestä on tähän mennessä aiheutunut kaupungille kustannuksia noin 40 000 euroa.

Urakoitsijalle huomauteltu jatkuvasti

Merikeskus Vellamon vesikattorakenne on vuotanut valmistumisvuoden 2008 jälkeen ja Kotkan kaupunki on reklamoinut urakoitsijaa toistuvasti. Vuoteen 2017 asti urakoitsija on yrittänyt korjata vuotavaa rakennetta siinä onnistumatta. Vuoden 2017 jälkeen urakoitsija ei ole suostunut toteuttamaan korjauksia.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy on tilannut Sitowise Oy:n korjausrakentamisen asiantuntijoilta selvityksen rakenteen vuotojen syistä.
Selvitystyön yhteydessä havaittiin, että rakenne on toteutettu suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Sen mukaan toteutus ei vastaa sovittua, hyvää rakentamistapaa ja on riskirakenne. Riskit ovat toteutuneet vuotoina.

Sitowise Oy:n asiantuntijat ovat laatineet laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen Vellamon vesikattorakenteen toteutettujen sekä suunniteltujen rakenteiden eroista, vaurioiden syistä ja mekanismeista sekä vaikutusalueista.

Vuotoja kävelyluiskan katossa

Tarkemmin sanottuna ongelmat liittyvät Vellamon kävelyluiskaan. Se on rakennetyypiltään käännetty katto, ja kaupungin mukaan siinä on useita poikkeamia.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Anu Kuusisto kertoo Ylelle, että Sitowisen asiantuntijaselvityksen tulokset voi tiivistää kuuteen kohtaan.

Ensinnäkin vesikaton läpivientikappaleiden ylösnostot ovat huomattavasti liian matalat. Toiseksi pintalaatan kiinnike on kiinnitetty vedeneristeen päälle, kun se olisi suunnitelmien mukaisesti tullut kiinnittää ontelolaattaan.

Merikeskus Vellamo
Merikeskus Vellamo rakennettiin aallonmuotoiseksi arkkitehtikilpailun jälkeen.Mirjam Tahkokorpi / Yle

Kolmas poikkeama on se, että alimman lämmöneristyskerroksen urat eivät ole kohdakkain. Ne ovat myös olleet bitumin tukkimia, joka on aiheuttanut veden patoutumista. Patoutunut vesi on päässyt tunkeutumaan eristeen läpivientien kautta rakenteisiin.

Neljäntenä Kuusisto mainitsee bitumin runsaan käytön eristeeksi asennetun kumibitumikermin päällä. Bitumin käyttö on heikentänyt vedeneristeen elastisuutta.

Viides poikkeama liittyy puutteellisiin liimaus- ja kiinnitystöihin, jotka ovat myös mahdollistaneet vuodot seinärakenteisiin.

Lopuksi Kuusisto toteaa, että katon räystäsrakenne poikkeaa suunnitelmasta muun muassa siten, että myrskypeltien asennus on puutteellinen. Urakoitsija on yrittänyt korjata tätä puutetta muutaman viime vuodena aikana.

Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen

Kotkan kaupunki ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy neuvotelivat asiasta YIT Oyj:n kanssa, mutta neuvotteluissa ei ole saavutettu tulosta ja YIT Oyj on kiistänyt urakoitsijalle esitetyt vaateet.

Tiistaina YIT:ltä viestitettiin, että yhtiö on tietoinen Kotkan kaupungin jättämästä kanteesta. Yhtiö ei kommentoi keskeneräistä oikeusprosessia millään tavalla.

Kotkassa Kantasatamassa sijaitsevassa Vellamossa toimivat Suomen merimuseo sekä Kymenlaakson museo.

Vellamon rakennustöistä on väännetty alusta lähtien. Kotka ja rakennusyhtiö Lemminkäisen silloinen tytäryhtiö Lemcon vaativat toisiltaan miljoonakorvauksia.

Kaupunki vaati hyvitystä rakennustöiden myöhästymisestä ja Lemcon puolestaan moninkertaista summaa lisäkustannuksista. Juttu oli jo menossa oikeuteen, mutta osapuolet pääsivät sopuun vuonna 2012. Sovun yksityiskohdat jäivät salaisiksi.

Lemminkäinen ja YIT yhdistyivät viime vuonna.

9.7. klo 14.14: korjattu kuvatekstin vuosilukuvirhe. Merikeskus Vellamo valmistui vuonna 2008.