Perämeren rannikolta on saatu alkukesästä varsin hyvin kalaa

Viileä kesä on ollut otollista etenkin siian pyynnille.

kalastus
Siian pyrstö jäissä
Yle Anna Huittinen

Perämeren rannikolta on saatu kohtuullisia kalasaaliita. Kokkolan ja Kalajoen edustalta on alkukesästä noussut melko hyvin siikaa ja silakkaa – myös ahventa ja lohta on saatu jonkin verran.

Viileä kesä on ollut etenkin siian pyynnille otollista. Siikaparvet eivät ole vielä paenneet rannikon tuntumasta.

Alkukesän kovat tuulet ovat haittanneet rysäpyyntiä paikoin Kalajoella. Pyydyksiä on rikkoontunut kovassa aallokossa. Hylkeet ovat vieneet taas osan verkkosaaliista.

Kalojen myynti etenkin suoraan asiakkaille on viime vuosina hiipunut, koska nuoremmat sukupolvet eivät enää välttämättä hallitse kalanperkausta ja -laittoa, sanoo 30 vuotta ammatikseen kalastanut Jari Vetoniemi.