Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus hylkäsi Valkeakosken kultakaivosta koskevan valituksen: Vakuus riittää kaivoksen lopettamiseen ja jälkitoimiin

Lähiasukkaat ja luonnonsuojelijat vaativat vakuuden korottamista.

Valkeakosken Kaapelinkulman kaivospiirin raja on merkitty maastoon. Kuva: Antti Eintola / Yle

Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivosta koskeva valitus on kaatunut Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Kultakaivoksen kaksi lähiasukasta ja kaksi luonnonsuojelujärjestöä vaativat, että kaivoksen lopettamista ja jälkitoimenpiteitä varten määrättyä vakuutta olisi pitänyt korottaa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mielestä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin määräämä vakuus on riittävä. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Hallinto-oikeus ei käsitellyt valitusta kahden lähiasukkaan tekemänä, koska oikeuden mukaan noin 1,5 kilometrin päässä kaivoksesta asuvat henkilöt eivät ole kaivoslain mukaan asianosaisia.

Oikeus käsitteli kuitenkin valituksen, koska järjestöillä oli toiminta-alueidensa ja tarkoituksensa perusteella oikeus valittaa Tukesin päätöksestä.

Tukes määräsi 50 000 euron vakuuden huhtikuussa 2018. Kaivosyhtiö Dragon Mining oli esittänyt vakuuden suuruudeksi 10 000 euroa.

Kaivoslain mukaisen vakuuden lisäksi Dragon Mining on ympäristöluvassa määrätty asettamaan 70 000 euron vakuus kaivannaisjätealueen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.

Pohjavesien ja lähiluonnon tila huolettavat

Lähiasukkaat ovat vaatineet muutoksia myös kaivoksen ympäristölupaan. Kaapelinkulman ympäristöluvan määräykset on tarkistettu vuonna 2015.

Kesäkuussa Vaasan hallinto-oikeus osittain hylkäsi ja jätti osittain tutkimatta asukkaiden ympäristölupaa koskevan valituksen.

Lähiasukkaat ja luonnonsuojelijat ovat olleet huolissaan muun muassa pohjavesien mahdollisesta pilaantumisesta ja lähiluonnon kärsimisestä.

Talvella Dragon Miningia vastaan oli mielenosoituksia Valkeakoskella ja Sastamalassa.

Dragon Mining aloitti kullan louhinnan Kaapelinkulmassa alkuvuonna. Avolouhoksen toiminta-ajaksi on arvoitu noin kaksi vuotta.

Ympäristölupapäätöksen mukaan louhoksen syvyys on noin 45 metriä ja kokonaislouhintamäärä vajaat miljoona tonnia. Kultaa on kahdessa vuodessa tarkoitus saada noin 280 kiloa.

Lupapäätös sisältää muun muassa määräykset kaivoksen vesipäästöjen, melun, tärinän ja ilmapäästöjen rajoittamisesta, jätteitä koskevat määräykset sekä tarkkailumääräykset.

Lue lisää:

.
.