Ilmaston lämpenemisen uusi uhka: Tropiikin metsien pirstoutuminen estää lajien siirtymisen viileämmille seuduille

Jo lähes kaksi kolmasosaa trooppisista metsistä on niin hajallaan, etteivät lajit enää pysty siirtymään metsästä toiseen.

metsät
Istutetua metsää
Palmuöljyplantaasi Indonesiassa.Hotli Simanjuntak / EPA

Luonnontutkijat ovat havainneet ilmaston lämpenemisen ja tropiikin metsien hakkuiden aiheuttavan vakavan uhkan lukuisille eläin- ja kasvilajeille.

Hakkuut ovat pirstaloineet metsäalueet niin hajanaisiksi, ettei eliölajeilla ole enää mahdollisuutta siirtyä paikasta toiseen, vaikka elinolosuhteiden muutos siihen pakottaisi.

Nature Climate Change -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistun tutkimuksen mukaan jo 62 prosenttia trooppisista metsäaloista on eristynyt muista metsistä niin pahoin, etteivät lajit enää pääse liikkumaan niiden välillä.

Viimeisten kahdentoista vuoden aikana hakkuut ovat lisääntyneet. Tutkijoiden mukaan tuona aikana 27 prosenttia metsäalojen välisistä viheryhteyksistä on katkennut.

Metsän hakkuuta
Sademetsän hakkuita Keski-Amerikassa.Rosanne Tackaberry / AOP

Eläin- ja kasvilajit ovat liikkuneet kautta aikojen ilmaston muuttuessa. Ne siirtyvät kohti maapallon napaseutuja tai poispäin niistä, tai vuoristossa ylemmäs tai alemmas. Vesistöjen asukit hakeutuvat tarvittaessa lämpimämpiin tai viileämpiin vesiin.

Tutkijat ovatkin erityisen huolissaan nykyisestä tilanteesta, jossa ilmastonmuutos on ennennäkemättömän nopea ja siihen yhdistyy elinympäristöjen eristäytyminen. Tämä tilanne on omiaan lisäämään eliölajien sukupuuttouhkaa.

– Trooppiset lajit ovat erityisen herkkiä lämpötilan muutokselle. Useimpia lajeja ei esiinny missään muualla maapallolla ja ne muodostavat hyvin suuren osan maapallon biodiversiteetistä, sanoo tutkimuksen johtava kirjoittaja Rebecca Senior Sheffieldin yliopistosta.

Jos ilmastonmuutos saadaan estettyä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, tropiikin ilmasto lämpenee joka tapauksessa noin 0,7 astetta nykyisestä. Tämä on hyvin optimistinen näkemys. Nykytahdilla lämpeneminen on vuosisadan loppupuolella noussut selvästi yli kahden asteen.

Kaadettua metsää.
Indonesiassa hakattua metsää. Paikalle aiotaan perustaa palmuöljyplantaasi.Hotli Simanjuntak / EPA

Pahimmin uhattuina ovat sammakkoeläimet, jotka ovat vahvasti erikoistuneet omiin elinympäristöihinsä, eivät voi siirtyä kauas ja ovat myös herkkiä kuivumiselle.

Hakkuut esimerkiksi Amazonin alueella, Afrikan sademetsissä ja Indonesiassa muodostavat suuren ongelman, mutta samaan lopputulokseen johtavat myös esimerkiksi palmuöljy- ja soijapapuviljelmien sekä karjatilojen perustaminen. Luonnonmetsät saattavat jäädä niiden sisään eristyneiksi saarekkeiksi.

Global Forest Watch, Marylandin yliopiston tutkimusyksikkö, on todennut, että vuoden 2014 jälkeen maapallolta on kadonnut noin 600 000 neliökilometriä trooppisia metsiä. Määrä vastaa lähes kaksi kertaa Suomen valtion pinta-alaa.

Lähteet: AFP