Pelastuslaitoksen sairauspoissaolot vähentyneet

Sairauspoissaolojen vähentymiseen on vaikutettu esimerkiksi työtehtävien muutoksilla ja osa-aikaisella eläköitymisellä.

Joensuu
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen logo.
Anu Rummukainen / Yle

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Sairauspoissaolojen vähentymiseen on vaikutettu työtehtävien muutoksilla, osa-aikaisella eläköitymisellä ja työntekijän sijoittamisella uusiin tehtäviin. Lisäksi on mahdollistettu osa-aikatyön tekeminen.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet yli kolmasosalla viime vuoteen verrattuna.

Tarkastelussa ovat mukana sairastumisista, työtapaturmista, vapaa-ajan turmista sekä työmatkatapaturmista aiheutuneet poissaolot.