Itä-Suomen yliopisto keskikastia eurooppalaisten korkeakoulujen opetusta arvioivassa vertailussa

Veraulussa analysoitiin opiskelijoiden osallistumista ja osallistamista, korkeakoulujen opetusresursseja, koulutuksen tuloksia ja oppimisympäristöjä. 

Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopiston liput liehuvat.
Raija Törrönen / UEF

Itä-Suomen yliopisto on sijoittunut keskikastiin eurooppalaisten korkeakoulujen opetusta arvioivassa vertailussa (siirryt toiseen palveluun). Siinä oli mukana 258 korkeakoulua 18 Euroopan maasta. Itä-Suomen yliopisto pitää sijoitustaan 126–150 hyvänä.

Suomalaisia korkeakouluja osallistui vertailuun nyt ensimmäistä kertaa. Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana oli suomalaisista opinahjoista parhaiten pärjännyt Jyväskylän yliopisto (sijoitus 76–100) ja vertailun loppupäähän (sijoitus 201+) sijoittunut Hämeen ammattikorkeakoulu.

Vertailussa painotettiin Times Higher Educationin toteuttaman eurooppalaisen opiskelijakyselyn tuloksia. Kyselyssä tarkasteltiin opiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa, mahdollisuuksia kehittää taitojaan tulevaa työelämää silmällä pitäen, vuorovaikutusta opettajien kanssa ja korkeakoulun tarjoamien palvelujen laatua.

Toista kertaa toteutetussa vertailussa hyödynnettiin myös muista lähteistä koostettuja tietoja, kuten oppilaitosten itse toimittamia tietoja, tiedekustantamo Elsevierin tuottamaa bibliometristä tietoa sekä Times Higher Educationin toteuttaman akateemisen mainekyselyn tietoja.

Korkeakouluja tarkasteltiin neljässä kategoriassa ja kaikkiaan 14 indikaattorin valossa. Vertailussa analysoitiin opiskelijoiden osallistumista ja osallistamista, korkeakoulujen opetusresursseja, koulutuksen tuloksia ja oppimisympäristöjä.