1. yle.fi
  2. Uutiset

Stora Enso siivoaa Kemijärven entisen sellutehtaan jätealtaan

Kunnostusluvasta on valitettu, mutta ruoppaus voi alkaa, koska valitukset eivät koske imuruoppausta tai lietteen kuivaamista.

Kemijärvi
Stora Enson logo
Markku Ojala / EPA

KemijärviStora Enso aloittaa Kemijärven entisen sellutehtaan jätevesialtaan kunnostuksen, yhtiö kertoi keskiviikkona. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Stora Ensolle luvan imuruoppauksen aloittamiseksi altaassa. Yhtiö itse kutsuu allasta jälkilammikoksi.

Työt alkavat välittömästi. Yhtiön mukaan allas ruopataan kahdella koneella, jotta työt valmistuvat vielä sulan maan aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi toukokuussa Stora Ensolle luvan jälkialtaan kunnostukseen. Lupa kattaa altaan imuruoppauksen, jätteen käsittelyn niin sanotuissa geotuubeissa sekä kuivaustuotteen hyödyntämisen maanrakennuksessa.

Päätöksestä on valitettu, mutta se koskee vain jätteen loppusijoitusta. Stora Enso haki lupaa töiden aloittamiseksi muilta osin, koska se ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Stora Enso ei halunnut poistaa lietettä, mutta valitus hylättiin

Jätevesiallas toimi osana sellutehtaan jätevesien käsittelyjärjestelmää vuoteen 2006 saakka. Ympäristöviranomaisten mukaan lietteen pitkäaikaisesta varastoinnista altaan pohjassa aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaara.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräsi vuonna 2010, että Stora Enson pitää poistaa liete altaasta vuoden 2016 loppuun mennessä. Stora Enso piti lietteen poistamista liian kalliina ympäristöhyötyyn nähden, ja se olisi halunnut käyttää altaassa biologista puhdistusmenetelmää.

Stora Enso valitti avin päätöksestä, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen vuonna 2013.

Lue lisää

KHO hylkäsi Stora Enson valituksen - Kemijärven jätealtaan puhdistus selvitettävä

Stora Enson mielestä luonto puhdistaa Kemijärven tehtaan jätelammen

Kemijärven jätevesialtaalle lintutorni?

Sellutehtaan jätelammikon liete poistettava

Lue seuraavaksi