Satakunnan metsäteollisuus käyttää yhä enemmän oman maakunnan puuta

Tämä tuo maakuntaan lisää myyntituloja ja lyhentää puun kuljetusmatkoja.

Satakunta
Tukkipino hakkuuaukealla
Satakunnan metsäteollisuuden käyttämästä puusta tuli viime vuonna runsaat 40 prosenttia omasta maakunnasta.Petteri Sopanen / Yle

Omasta maakunnasta hakatun puun osuus Satakunnan metsäteollisuuden puunkäytöstä on kasvanut viime vuosina.

Elinkeinopäällikkö Tapio Nummi Suomen metsäkeskuksesta pitää kehitystä hyvänä, koska puun myyntituloja saadaan maakuntaan enemmän ja puun kuljetusmatkat lyhenevät.

Satakunnan metsäteollisuuden käyttämästä puusta tuli viime vuonna runsaat 40 prosenttia omasta maakunnasta.

Metsäteollisuus käytti Satakunnassa viime vuonna raakapuuta 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljänneksi korkein Suomen maakunnista.

Hakkuut ja energiakäyttö lisääntyivät Satakunnassa viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Satakunnan metsistä hakattiin Luonnonvarakeskuksen mukaan viime vuonna runkopuuta teollisuuden käyttöön 2,3 miljoonaa kuutiometriä.

Yhdessä energiapuun kanssa maakunnan hakkuut nousevat 2,8 miljoonaan kuutiometriin.