Kunnalliset jätevedenpuhdistamot pian pinteeessä – jätevesissä yhä enemmän mikromuovia ja lääkejäämiä, jota ei pystytä keräämään

Parikkalassa ja Viitasaarella on käytössä moderni MBR-kalvosuodatustekniikka. Tekniikan avulla jätevesistä saadaan puhtaampia ja puhdistetun veden laatu on tasaisempaa.

Ympäristönhuolto
Parikkalan uusi jätevedenpuhdistamo
Parikkalan uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelu aloitettiin jo vuona 2012.Marika Anttonen/Yle

Haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja lääkejäämien määrät jätevesissä ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin. Mikromuoveja kulkeutuu jätevedenpuhdistamoihin pyykinpesuveden mukana, lääkeaineita taas WC-käyntien kautta.

Monet kunnalliset jätevedenpuhdistamot ovat pian pinteessä, sillä niiden käyttämä puhdistustekniikka on vanhanaikaista. Perinteisesti kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa on käytetty aktiivilieteprosessia, jonka toiminta perustuu painovoimaan.

EU asettaa lähivuosina raja-arvoja tietylle jätevesien haitta-aineille. Vanhaa tekniikkaa käyttävät jätevedenpuhdistamot eivät pysty puhdistamaan jätevesiään niin, että haitta-aineiden määrät pysyisivät raja-arvojen sisällä.

Kalvosuodatuksesta povataan ratkaisua

Uudessa MBR-kalvosuodatustekniikassa käytetään puoliläpäisevää membraania eli kalvoa, jonka läpi jätevesi ajetaan. Kalvo on niin tiheää, etteivät mikromuovit ja lääkeaineet pääse sen läpi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan membraanisuodatuksella ja hapetuksella jätevesistä voidaan poistaa yli 95 prosenttia haitta-aineista ja ravinteista.

Itä-Suomessa sijaitsevassa Parikkalan kunnassa päätettiin ottaa käyttöön ensimmäisenä Suomen kunnista MBR-tekniikkaan perustuva jätevedenpuhdistamo.

Lietettä puhdistusaltaassa
Jätevettä syntyy Parikkalassa noin 120 000 kuutiota vuodessa.Marika Anttonen/Yle

MBR-tekniikkaa hyödynnetään myös Viitasaaren jätevedenpuhdistamossa, minkä lisäksi Mikkeliin on rakenteilla kalvosuodatustekniikkaa käyttävä jätevedenpuhdistamo.

Puhdistettu vesi tasalaatuisempaa

Vuosien suunnittelun ja rakentamisen jälkeen uusi jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa Parikkalassa noin puoli vuotta sitten. Parikkalan kunnan rakennuttamispäällikkö Vesa Bergin mukaan Särkisalmella sijaitseva jätevedenpuhdistamo on yksi Parikkalan kunnan suurimmista investoinneista.

– Jätevedenpuhdistamon kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että siinä pysytään. Taloudelliset loppuselvitykset ovat vielä tekemättä, niiden jälkeen varmistuu tarkka summa.

MBR-tekniikkan toimivuutta kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa testattiin yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (nykyisen Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston) kanssa. Testauksesta saadut hyvät tulokset vaikuttivat päätökseen ottaa tekniikka käyttöön kokoaikaisesti.

– Valtio antoi myös puhdistamon rakentamiseen hyvät tuet, rakennuttamispäällikkö Vesa Berg jatkaa.

Puhdistettua jätevettä
Puhdistettu vesi on Parikkalan jätevedenpuhdistamolla nyt paljon puhtaampaa kuin aktiivilietepuhdistamon aikoina.Marika Anttonen/Yle

Puhdistamon tekniikka vaatii vielä säätämistä, jotta puhdistustuloksesta saadaan paras mahdollinen. Puhdistetun veden laadusta odotetaan erinomaista aiempaan verrattuna.

– Vesi on myös tasalaatuisempaa ja tietysti lääkeaineet ja hormonit poistuvat paremmin.

Kiintoaines hyötykäytetään Kiteellä

Reilun 5 000 asukkaan kunnassa syntyy jätevettä vuosittain yli 120 000 kuutiota. Jäteveden puhdistuksessa syntyvä kiintoaines kuljetetaan Pohjois-Karjalaan Kiteen kaatopaikalle poltettavaksi.

– Kiintoaineesta otetaan syntyvät kaasut talteen ja ne jatkokäytetään lämmön tai sähkön tuottamiseen.

Jätevedenpuhdistamon uusiminen vaikuttaa kunnan asukkaiden jätevesien asiakasmaksuihin.

– Aina kun jätevedenpuhdistamo uusitaan, kustannukset pitää laskea pitemmälle aikavälille. Vielä on kuitenkin vaikea ottaa kantaa, kuinka paljon se maksuihin vaikuttaa.