Vasta aloittanut Kymenlaakson sote-kuntayhtymä vähentää yli 400 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä – enintään 112 saa potkut

Kymsoten yt-neuvottelut päättyivät tällä viikolla.

irtisanominen
Pohjois-Kymen sairaala
Kuvassa Pohjois-Kymen sairaala Kouvolassa.Pyry Sarkiola / Yle

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote vähentää 429 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä.

Määräaikaisia työntekijöitä ja eläkkeelle siirtyviä henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61 henkilöä. Lisäksi suunnitellaan liikkeenluovutuksia, joiden kohteena on 91 henkilöä.

Mahdolliset irtisanomiset koskevat 277 henkilöä, joista 165 henkilölle voitaisiin tarjota uutta työtä tai virkaa. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin. Irtisanomiset toteutettaisiin vaiheittain elokuusta 2019 lähtien.

– Vielä emme pysty ihan tarkkaan sanomaan, mikä on lopullinen irtisanottavien määrä. Tällä hetkellä lähdemme siitä, että se on enintään 112 henkilöä, sanoo Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Toimitusjohtaja vakuuttaa, että hoidon laatu ei ole vaarassa väenvähennysten myötä.

– Näillä toimilla meillä on paremmat edellytykset turvata hyvät palvelut niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Vähentämiskohteena ei ole asiakas- tai hoitotyötä tekeviä.

Vähennykset järkyttävät työntekijöitä

Kymsoten ilmoitus henkilöstön vähentämisestä on järkyttänyt työntekijöitä. Sosiaali- ja tervaysalan ammattijärjestö Tehyn pääluottamusmies Kirsi Kekki kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja. Työntekijät kaipaavat vähennyksistä tarkempia tietoja.

Kekki kertoo hoitajien olevan tyytyväisiä, etteivät vähennykset kohdistu heihin, mutta myös tukipalveluhenkilöstön panos koetaan tärkeäksi.

Myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta (JHL) varapääluottamusmies Petra Ekberg kertoo, että lähiesimiesten tilanne huolettaa hoitohenkilökuntaa. Kekin mukaan vähennykset johtavat siihen, että esimiesten yksikkökoot kasvavat.

– Eli heille tulee useampia yksiköitä johdettavaksi. Se johtaa etäjohtamiseen, mikä ei henkilöstöjärjestöjen mielestä ole hyvä asia. Lähijohtaminen on se, mihin pitää panostaa.

Yt-neuvottelujen ja vähennysten ajankohta ihmetyttää ammattijärjestöissä. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö siirtyi Kymsoten palvelukseen vuoden vaihteessa. Vuoden alussa toimintansa aloittaneen organisaation toiminta ei Kekin mukaan ollut ehtinyt vakiintua.

– Kyllä se luo tähän semmoisen huonon alun tälle Kymsotelle. Vasta olimme opettelemassa nykyistä organisaatiota ja sen toimintaa. Nyt heti ollaan pistämässä organisaatiorakennetta uusiksi.

Ekberg toivoo, että vähennyksen kohteeksi joutuville löytyisi paikka vielä esimerkiksi uudelleensijoittelun kautta.

– Moni on harmitellut tilannetta, mutta itselle on jäänyt ehkä kuitenkin positiivinen kuva. Tässä mennään sellaisella aikataululla, että mikään ei tapahdu heti. Mikään ei ole täysin varmaa vielä. Ihmiset ovat odottavalla kannalla.

Avoimia työpaikkoja tarjolla

Annikki Niirasen mukaan Kymsotella on tälläkin hetkellä avoimia työpaikkoja, joita voidaan tarjota suoraan esimerkiksi esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.

Ulkoistukset ja liikkeenluovutukset tarkoittavat Niirasen mukaan esimerkiksi sitä, että sanelujen purkaminen ja tekstinkäsittely ulkoistetaan.

Lifecare-nimisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän asiantuntijatukeen liittyvät palvelut hoitaa jatkossa kokonaan 2M-IT -yhtiö, joka on osittain hoitanut samoja palveluja jo aiemmin. KS-Tieto huolehtii puolestaan kuntayhtymän puhelinvaihteesta.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut ovat siirtymässä HUS Logistiikalle, joka oli aiemmin hoitanut Carean logistiikkapalvelut.

Tavoitteena 25 miljoonan euron säästöt

Kymsote tavoitteli yt-neuvotteluilla 25 miljoonan euron säästöjä tälle ja ensi vuodelle.

Säästöjä löytääkseen kuntayhtymä kävi läpi henkilöstön lisäksi sopimukset, palveluverkot sekä kiinteistöjen kustannukset.

Säästötarpeen taustalla on osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne. Kymsoten omistajakunnat ovat Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti. Kunnat ovat edellyttäneet, että Kymsote tehostaa ja tasapainottaa talouttaan jo tänä vuonna 4,6 miljoonan euron edestä.

Kymsotessa on noin 6600 työntekijää. Kymsoten henkilöstö koostuu entisen sairaanhoitopiiri Carean ja jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskennelleistä ihmisistä.

Kymsoten hallitus käsittelee yt-neuvotteluiden neuvottelutuloksen kokouksessaan ensi viikon tiistaina.