Perinnemaisemia kartoitetaan Pohjois-Karjalassa

1990-luvulla tehdyssä inventoinnissa maakunnasta löytyi lähes 200 arvokasta perinnemaisemaa.

Nurmes
Lampaita laiduntamassa rantaniityllä Kalajoen Rahjan saaristossa.
Lampaita käytetään maisemanhoitajina yleisesti Suomessa. Juha Kemppainen / Yle

Perinnemaisemien kartoitukset jatkuvat Pohjois-Karjalassa.

Ympäristöministeriö rahoittaa valtakunnallista hanketta, jossa kerätään tietoja 1990-luvulla inventoitujen perinnemaisemien nykytilasta, ja samalla inventoidaan myös uusia kohteita.

1990-luvulla tehdyssä inventoinnissa maakunnasta löytyi lähes 200 arvokasta perinnemaisemaa, joiden pinta-ala oli noin 450 hehtaaria. Vuonna 2008 näistä kohteista oli säännöllisen hoidon piirissä enää vajaa puolet.

Perinnemaisemat eivät säily ilman jatkuvaa hoitoa. Umpeenkasvaneita kohteita voidaan kuitenkin kunnostaa.

Tällä hetkellä koko maassa on hoidon piirissä noin 30 000 hehtaaria.

Perinnemaisemia ovat esimerkiksi hakamaat, avoimet niityt ja kedot sekä rakennelmat kuten heinäladot ja kiviaidat.

Ely-keskuksesta kerrotaan, että perinnemaisemien määrä on vähentynyt niin niin Pohjois-Karjalassa kuin koko maassakin erittäin voimakkaasti etenkin 1950-luvun jälkeen, kun perinteiset maankäyttömuodot ovat väistyneet maatalouden koneellistumisen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön sekä tuotannon erikoistumisen seurauksena.