1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sydäntaudit

Suomalaistutkimus: Sydänperäisiä äkkikuolemia voitaisiin ehkäistä, jos oireettomat infarktit tunnistettaisiin sydänfilmissä

Tutkimuksessa havaittiin, että lähes puolella uhreista oli sydämessä arpi merkkinä aiemmasta havaitsemattomasta sydäninfarktista.

EKG:n eli sydänfilmin avulla oltaisiin mahdollisesti voitu tunnistaa äkkikuolemien uhrien aiemmat sydäninfarktit. Kuva: AOP

Huomattavalla osalla sydänperäisten äkkikuolemien uhreista oli ollut aiemmin hiljainen sydäninfarkti, selviää Oulun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Uhreilla ei ollut havaittu sepelvaltimotautia ennen kuolemaa. Hiljainen sydäninfarkti on lähes oireeton, joten ihminen ei itse huomaa sitä.

Hiljainenkin sydäninfarkti jättää sydämeen arven. Tutkijat löysivätkin sydänlihaksesta arven peräti 42 prosentilta sydänperäisen äkkikuoleman uhreista.

Tutkimuksessa selvisi, että hiljaiset sydäninfarktit ovat yhteydessä miessukupuoleen, kammioiden seinämien paksuuntumiseen sekä rasitusperäiseen äkkikuolemaan.

Tutkijat huomasivat myös, että osa hiljaisista infarkteista olisi mahdollisesti ollut tunnistettavissa ennen kuolemaa nauhoitetusta EKG:stä eli sydänfilmistä.

Tulevaisuudessa myös muilla, yhä tehokkaammilla mittausmenetelmillä, kuten sydämen magneettikuvauksella, on ehkä mahdollista löytää hiljaiset infarktit ja ehkäistä sydänperäisiä äkkikuolemia paremmin.

Tällä hetkellä potilaiden seulominen magneettikuvauksen avulla ei ole kovin kustannustehokasta.

EKG-seulonta puolestaan voisi olla tutkijoiden mukaan järkevää tunnistettaessa henkilöitä, joilla on suuri sydäninfarktin riski, ja joille jatkotutkimukset olisivat aiheellisia.

Sydänperäiset äkkikuolemat ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Tutkimus pohjautuu oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa todettuihin sydänperäisiin äkkikuolemiin Pohjois-Suomen alueella vuosina 1998–2017. Tutkimus on saanut myös kansainvälistä mediahuomiota, sillä siitä on uutisoinut esimerkiksi CNN. (siirryt toiseen palveluun)

Tutkimusartikkeli julkaistiin JAMA Cardiology (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä