Hyppää sisältöön

Onko rakennuksilla vain vierastyövoimaa? Jopa joka kolmas työntekijä saattaa olla ulkomaalainen

Uudellamaalla uskotaan ulkomaalaisten määrän kasvavan. Otsikoihin nousseita uzbekkeja on vähän, mutta yhtä alaa he hallitsevat.

Tasoite- ja maalaustyöt ovat usein uzbekistanilaisten hallussa. Kuva: Karoliina Simoinen / Yle

Rakennustyömailla ei ole mitenkään tavatonta, että komentokieliä on useita. Asiat tehdään usein ymmärrettäviksi esimerkiksi paitsi suomeksi myös viroksi ja venäjäksi.

Se on ymmärrettävää, sillä Suomessa tilastojen mukaan jo joka viides rakennustyöntekijä on ulkomaalainen. Uusimaa on oma lukunsa: siellä joka kolmas työntekijä on ulkomaalainen.

Uzbekki ei kuitenkaan liene yleisten komentokielien joukossa.

Uzbekit hallitsevat tasoitusalaa

Viime päivinä esillä olleet uzbekistanilaiset tasoite- ja maalausalan työntekijät ovat tässä katsannossa nimittäin vain pisara meressä.

Heitä arvioidaan olevan Suomessa muutama sata, joista 139:ää odottaa karkotus väärennettyjen todistusten takia. Tilastokeskuksen mukaan kaikkiaan uzbekkeja on Suomessa noin 800.

Ulkomaalaisten rakennustyöläisten joukossa he voivat olla pieni ryhmä, mutta tasoite- ja maalausala on lähestulkoon kokonaan heidän hallussaan.

Kun esimerkiksi yhdellä kerrostalotyömaalla työskentelee keskimäärin 2–4 tasoitetyöntekjiää, 139:n uzbekin poistuminen pysäyttäisi tai viivästyttäisi kymmeniä työmaita.

Kansalaisuuksia useita, virolaiset suurin ryhmä

Rakennuksille tulevasta ulkomaalaisvirrasta antaa jonkinlaista osviittaa Eläketurvakeskuksen kirjanpito ulkomailta Suomeen lähetetyistä työntekijöistä vuonna 2018: Virosta reilut 21 000, Puolasta yli 5 700, Saksasta yli 4 100 ja kategoriasta muut maat noin 9 300. Rakennusteollisuus RT:n arvion (pdf-esitys, sivu 26) (siirryt toiseen palveluun) mukaan puolet näistä ovat tulleet rakennusalalle.

Kansallisuutta eri työntekijöistä ei tämän perusteella voi vielä kovin tarkasti arvioida, sillä esimerkiksi saksalaisten yritysten lähettäminä tulee paljon puolalaisia ja romanialaisia etenkin telakoille.

Viron kautta tulee puolestaan ukrainalaisia, joiden osuuden Rakennusteollisuus RT arvioi olevan rakennustyömailla nousussa. Lisäksi virolaisia asuu Suomessa paljon vakituisesti ja heillä on omia rakennusalan yrityksiä.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan tilastojen perusteella myös Latvia ja Liettua kuuluvat maihin, jotka lähettävät eniten rakentajia Suomeen.

Venäläisiä tilastossa ei näy, mutta heidän osuuttaan selittänee venäläisten Suomessa jo asuvien (siirryt toiseen palveluun) suuri määrä, noin 30 000. He ovat virolaisten jälkeen toiseksi suurin kansalaisuusryhmä.

Oman työvoiman osuus laskee koko ajan

Kuinka ulkomaalaisten osuus sitten näkyy työmailla? Sitä selvittää Rakennusteollisuus RT:n tekemä työvoimakysely (siirryt toiseen palveluun). Toukokuun lopulla julkaistussa kyselyssä rakennusyrityksiltä kysyttiin, kuinka paljon niillä oli työntekijöitä omina työntekijöinä, vuokratyövoimana tai aliurakoitsijan kautta ja kuinka monta heistä oli ulkomaalaisia yhden päivän (27.3.2019) aikana.

Kyselyn mukaan rakennuksilla oman työvoiman osuus on laskussa koko maassa – on ollut reilut kymmenen vuotta. Työ on siirtynyt vuokratyöntekijöille ja aliurakoitsijoille, joiden työvoimasta ulkomaalaisten osuus on huomattavasti suurempi kuin rakennusyrityksen omassa väessä.

Ulkomaisten osuus kasvaa huomattavasti, jos tarkastellaan Uuttamaata oman alueenaan ja verrataan sitä muuhun maahan.

Uudellamaalla ulkomaalaisten työntekijöiden osuudet ovat muuta Suomea huomattavasti suuremmat. Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Jos katsotaan koko maata, ulkomaalaisia oli rakennuksilla 22 prosenttia, eli joka viides työntekijä. Mutta pelkästään Uuttamaata tarkastellessa prosenttiosuus nousee 33:een, eli joka kolmas on ulkomaalainen. Ja jos Uusimaa erotetaan muusta maasta, siellä ulkomaalaisia onkin enää 9,3 prosenttia, eli lähes joka kymmenes.

Uudellamaalla uskotaan kehityksen jatkuvan

Koska Uudellamaalla kaikki korostuu, niin ulkomaalaisten osuudet nousevat reilusti kaikissa työntekijäryhmissä: omissa työntekijöissä heitä on 20 prosenttia, vuokratyöntekijöissä jopa 59 prosenttia ja aliurakointiyrityksissä 33 prosenttia.

Uusimaalaisten rakennusyritysten arvion mukaan ulkomaalaisten osuus työvoimasta vielä lisääntyy vuosina 2020–22. Näin arvioi 53 prosenttia yrityksistä. Kun katsotaan koko maan yritysten kehitysarviota, niin 60 prosenttia uskoo ulkomaalaisten osuuden pysyvän seuraavat vuodet ennallaan.

Rakennuksilla kannattaa varautua maalaamaan komento- ja varoituskyltit useammalla kielellä vastaisuudessakin.

.
.